Product SiteDocumentation Site

Документация Fedora

Добре дошли


Документацията на Fedora описва как да инсталирате и използвате операционната система Fedora и софтуера, комплектован в Проекта Fedora.
Изберете език от менюто в ляво, след това изберете версията на Fedora и заглавието на документа. Документацията на Fedora е преведена на около четиридесет езика и се предлага като HTML от много страници, HTML от една страница, PDF и EPUB формати.
Ако Вие желаете да подпомогнете документирането на Fedora, посетете страницата на проекта Документация на Fedora на http://fedoraproject.org/wiki/DocsProject. Ако желаете да преведете документацията на Fedora на Вашия език, посетете страницата на проекта Локализиране на Fedora на http://fedoraproject.org/wiki/L10N.

Забележка - Не всеки документ е достъпен на всеки език

Ако не можете да намерите нужния Ви документ в менюто в ляво, вероятно проектът Локализиране на Fedora все още не е осигурил превод на Вашия език. Изберете English от менюто с езици и ще видите пълния комплект на документацията на Fedora.
По-стара документация на Fedora
Проектът Документация на Fedora поддържа документация само за Fedora 19 и Fedora 20. Ние пазим също и по-стара документация на този сайт заради интерес към историята и от признание към приноса на щедрите на време и усилия, много, много автори и преводачи. През 1997 г. Ричард Столман е написал:
“Най-голямата липса, която се чувства при свободните операционни системи, не е свързана със софтуера — това е липсата на добри ръководства под свободен лиценз, които да можем да включим в тези системи.”[1]
Ние благодарим на всички, които работиха активно за да се коригира тази дефицит в предишните версии на Fedora.
Връзки към други части от сайта на Проекта Fedora


[1] Свободен софтуер и свободни ръководства, available from http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.bg.html