Product SiteDocumentation Site

Fedora 11

Vypalování ISO obrazů na disk

How to download ISO images and create CD and DVD media

Fedora Documentation Project

Fedora Documentation Project

Právní doložka

Copyright © 2009 Red Hat, Inc. and others.
The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.
Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.
For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.
Java® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.
XFS® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Abstrakt
How to download ISO images and create CD and DVD media

1. Úvod
2. Stáhnutí
2.1. Výběr CD nebo DVD
2.2. Výběr ISO souborů
3. Ověření souborů
3.1. Ověření v grafickém prostředí systému Windows
3.2. Ověření v příkazové řádce sytému Windows
4. Vypalování
4.1. Použití programu The ISO Recorder V2 Power Toy
4.2. Použití programu Roxio Easy Media Creator 7
4.3. Použití programu Nero Burning ROM 5
4.4. Použití programu Nero Express 6
5. Otestování vypálených disků
6. Potřebujeme zpětnou vazbu!
A. Historie Oprav

1. Úvod

Distribuce Fedory je dodávána jako standardní souborový systém ISO 9660.
Před tím než můžete nainstalovat Fedoru z disku na počítač je potřeba nejprve vypálit ISO obraz na prázdné médium (CD-R/RW nebo DVD-R/RW). Tento dokument popisuje postup jak tyto soubory vypálit za použití několika standardních nástrojů.předpokládáme, že nemáte žádnou zkušenost s Linuxem, a používáte pro stažení a vypálení souborů Microsoft Windows.

Fedora Projekt podporuje pouze software, který je součástí distribuce Fedory.

Projektem Fedora je podporován pouze software, který je součástí Fedory. Ostatní software, který je zmíněn v tomto dokumentu je zde proto, aby uživatele navedl správným směrem. Fedora není zodpovědná a ani neposkytuje podporu pro tento software, a jejho použití je zde popsáno jako jedna z možností pro uživatele. Tato příručka není zamýšlena jako kompletní průvodce vypalování ISO obrazů na všech operačních systémech.

2. Stáhnutí

ISO obrazy jsou velké a může trvat dlouho než se stáhnou, obzvláště pokud používáte vytáčené připojení. Můžete zkusit použít download manager.

2.1. Výběr CD nebo DVD

Fedora je distribuována na několika ISO obrazech o velikosti CD, nebo na jednom ISO obrazu o velikosti DVD. Můžete použít DVD ISO pokud Váš počítač splňuje následující požadavky:
 • Má mechaniku, která umí vypalovat DVD disky.
 • Má disk se souborovým systémem NTFS a dostatečným volným místem pro uložení stažených souborů.
Pro vypálení DVD ISO obrazu na medium, musí mí Váš počítač mechaniku, která umí vypalovat DVD média. Pokud máte pouze CD mechaniku stáhněte si CD ISO obrazy.
Některé souborové systémy nemohou ukládat soubory větší než 2 GB, jako například DVD obraz. Běžně používaný NTFS souborový systém tato omezení nemá, ale některé další souborové systémy (například FAT32) ano. Pro zjištění typu souborového systému na diskuC:, Klikněte na Start menu a pak Můj Počítač. Pravým tlačítkem na disk, na který chcete zkontrolovat, a vyberte Vlastnosti. V okně, které se Vám zobrazí, uvidíte typ souborového systému. Pokud nemáte NTFS disk s dostatkem místa, stáhněte si CD obrazy.
Vytvořte nový adresář kam uložíte stažené soubory Budete potřebovat přibližně 700MiB volného místa na každý stažený CD ISO soubor nebo přibližně 3.5 GiB na DVD ISO soubor. Budeme předpokládat, že jste tyto soubory stáhli do adresáře C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\My Downloads\Fedora.

2.2. Výběr ISO souborů

The exact files you need from the download server depend upon your system and the version of Fedora you are downloading. The files you need are named in the form of Fedora-<version>-<arch>-disc<count>.iso, where "<version>" is the version of Fedora you wish to download, "<arch>" is your computer's processor architecture, and "<count>" is the disc number for each of the installation CDs. In the case of an installation DVD, DVD is used in the filename.
Architektura procesoru je obvykle i386 pro 32-bit PC, do které například patří Pentium a Athlon procesory. x86_64 pro 64-bit PC do které například patří Athlon 64 procesory. Architektura ppc zahrnuje většinu Apple' Macintosh před tím než začali používat procesory od společnosti Intel v počítačích Mac Book. Pokud jste na pochybách pak použijte verzi i386.
Například, pokud stahujete Fedoru 11 pro počítač s procesorem Pentium 4 pak správný soubor je Fedora-i386-DVD.iso. Také můžete potřebovat soubor SHA1SUM pro ověření zda byl obraz stáhnut celý a bez chyb.

3. Ověření souborů

Během stahování se mohou objevit chyby, i když se zdá, že vše proběhlo v pořádku. Je tedy velmi důležité ověřit zda není soubor poškozen. K tomuto účelu slouží soubor SHA1SUM. Tento soubor obsahuje jednu řádku kde je zaznamenán ověřovací kód, pro každý ISO soubor. Tomuto kódu se říká hash a byl vypočítán pro originální ISO soubor.

Automatické ověřování chyb v BitTorrentu

BitTorrent samostatně provádí kontrolu chyb během stahování. Pokud Vaše aplikace BitTorrent říká, že všechny soubory byly v pořádku staženy pak můžete tento krok vynechat.

3.1. Ověření v grafickém prostředí systému Windows

Zdarma existuje mnoho programů s grafickým rozhraním, které umí ověřit a vypočítat hash. Zde jsou odkazy na několik z nich:
Nainstalujte program. Spusťte program a pomocí nástroje pro výběr souborů vyberte stažené ISO orazy. Pak vyberte SHA-1 algoritmus pro výpočet kódu hash a spusťte program. Programu bude chvilku trvat než hash kód vypočítá, protože musí přečíst celé ISO.
Otevřete soubor SHA1SUM textovým editorem, například Notepad. Zkontrolujte zda hash kód vypočítaný programem pro každý ISO soubor přesně souhlasí s hash kódy v souboru SHA1SUM.
Pokud všechny hash kódy souhlasí můžete vypálit ISO soubor na disk. Pokud hash kódy nesouhlasí bude potřeba ISO soubory, pro které jsou hashe různé, stáhnout znovu.

CAVEAT EMPTOR

Fedora Projekt a Red Hat, s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad externími stránkami, jako například ty co jsou uvedeny výše a nad programy, které nabízejí.

3.2. Ověření v příkazové řádce sytému Windows

To check the files using the command prompt, you need to download the program sha1sum.exe. For instructions and the link to download the program, refer to http://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-announce/2004q4/000184.html.
Program sha1sum.exe umí vypočítat a zobrazit hash kódy. Program sha1sum.exe uložte do stejného adresáře s ISO soubory. Vyberte Spustit... ze Start menu a napište cmd pro spuštění okna Command Prompt. Přejděte do adresáře s ISO soubory a spusťte sha1sum se jménem ISO souboru takto:
cd "C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\My Downloads\Fedora"
sha1sum.exe Fedora-i386-DVD.iso

Programu bude chvilku trvat než hash kód vypočítá, protože musí přečíst celé ISO.
Otevřete soubor SHA1SUM textovým editorem, například Notepad. Zkontrolujte zda hash kód vypočítaný programem pro každý ISO soubor přesně souhlasí s hash kódy v souboru SHA1SUM.
Pokud všechny hash kódy souhlasí můžete vypálit ISO soubor na disk. Pokud hash kódy nesouhlasí bude potřeba ISO soubory, pro které jsou hashe různé, stáhnout znovu.

4. Vypalování

Vypalování CD není pro uživatele Windows zcela transparetní. Programy pod systémem Windows velmi často nechají uživatele vypálit disk s daty pouhým přetahováním souborů do okna a kliknutím na tlačítko Burn.
Ve skutečnosti vypalovací program vykonává dvě operace. Za prvé vytvoří z vybraných souborů ISO 9660 obraz, přesně takový jaký je použit pro instalaci Fedory. Za druhé vypálí ISO soubor na prázdné CD. Pokud, ale vypalované soubory jsou již ISO obraz, není takto vypálené CD použitelné pro instalaci.
Pro vytvoření instalačních disků Fedory je zásadní, aby jste provedli pouze druhý krok. Jak správně vypálit ISO obraz v několika oblíbených vypalovacích aplikací je popsán níže.

Vypalování na Fedoře

Information on how-to burn media using Fedora is covered in https://fedoraproject.org/wiki/User_Guide-Using_Media.

4.1. Použití programu The ISO Recorder V2 Power Toy

Obtain and install the ISO Recorder power toy from the http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm web site.
 1. Ve správci souborů Explorer, klikněte pravým tlačítkem na soubor Fedora ISO.
 2. V kontextovém menu vyberte Kopíruj obraz na CD.
 3. Následujte kroky v návodu CD Recording Wizard.
 4. Zopakujte pro ostatní ISO soubory.

4.2. Použití programu Roxio Easy Media Creator 7

 1. Start Creator Classic.
 2. Vyberte Other Tasks.
 3. Vyberte Burn from Disc Image File.
 4. Vyberte soubor Fedora ISO a vypalte ho.

4.3. Použití programu Nero Burning ROM 5

 1. Spusťte program.
 2. Otevřete Soubormenu.
 3. Vyberte Burn Image.
 4. Vyberte soubor Fedora ISO a vypalte ho.
 5. Zopakujte pro ostatní ISO soubory.

4.4. Použití programu Nero Express 6

 1. Spusťte program.
 2. Vyberte Disc Image or Saved Project.
 3. Ukáže se okno Open. Vyberte první ISO Fedory a klikněte na Open.
 4. Nastavte zápisovou rychlost vhodnou pro Vaši vypalovací mechaniku.
 5. Klikněte na Next tu burn.
 6. Zopakujte to pro ostatní soubory ISO.

5. Otestování vypálených disků

Pokud chcete mít jistotu, že CD budou fungovat na vašem systému, nejprve vypalte první disk a prověřte ho podle následujícího návodu před tím než vypálíte ostatní:
 1. Dle návodu Vašeho výrobce počítačů nastavte BIOS počítače tak, aby se mohl systém spustit z CD/DVD mechaniky.
 2. Restartujte počítač s diskem, na kterém je vypálená Fedora. Mělo by se Vám ukázat úvodní menu.
 3. Stiskněte Enter.
 4. Postupujte dle instrukcí na obrazovce dokud nebudete požádáni, zda chcete provést kontrolu media.
 5. Nechte disk zkontrolovat. Pokud se kontrola provede bez chyby, je disk v pořádku. Instalátor zatím neprovedl žádnou změnu na Vašem počítači. Vyndejte instalační disk a restartujte systém.
 6. Vypalte ostatní media. Před instalací pomocí prvního disku ověřte zda jsou disky správně vypálené.

6. Potřebujeme zpětnou vazbu!

Pokud najdete v tomto manuálu typografickou chybu nebo máte návrh na jeho vylepšení, rádi se o tom dozvíme! Zapište prosím záznam do Bugzilly: http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/ k produktu Fedora Documentation.
Při zadávání hlášení o chybě vždy uveďte identifikátor manuálu: readme-burning-isos
Máte-li nějaký návrh na vylepšení dokumentace, pokuste se být při jeho popisu co nejkonkrétnější. Najdete-li chybu, uveďte prosím číslo oddílu a část okolního textu, abychom ji jednoduše našli.

A. Historie Oprav

Přehled revizí
Revize 11.0.0Fri May 01 2009Paul W. Frields
Aktualizace pro Fedoru 11
Revize 10.0.0Fri Nov 07 2008Karsten Wade
Aktualizace pro Fedoru 10