Product SiteDocumentation Site

3. Zvláštní poznámky dle architektur

Tato kapitola obsahuje poznámky, které jsou specifické pro hardwarové architektury podporované Fedorou.

3.1. Specifika Fedory pro platformu x86

Jako výchozí, pokud existuje podpora hardwaru, na 32-bitovém hardwaru je použit PAE kernel.