Product SiteDocumentation Site

4. Změny ve Fedoře pro uživatele pracovních stanic

4.1. Pracovní prostředí Fedory

4.1.1. GNOME

Panel Gnome
Previously, users could move the gnome-panel to from one part of the desktop to another by clicking on the gnome-panel, dragging it to another location while holding down the mouse button, and releasing the mouse button. Now, users must also hold down a key on the keyboard while moving the gnome-panel. By default, this modifier key is the Alt key, but users may change it to any other key by using the windows preference tool (System>Preferences>Windows).
Tato změna v chování velmi snižuje možnost nechtěného přemístění panelu uživatelem a sjednocuje způsob přesunu panelu Gnome s přesouváním oken v tomto prostředí.
Bluetooth
Balíček nástrojů bluez-gnome pro správu zařízení Bluetooth byl nahrazen balíčkem gnome-bluetooth, který přidává snadný přístup pro zapínání a vypínání Bluetooth na laptopech, snadnějšího asistenta pro nastavení nového zařízení a také schopnost připojení vstupních a zvukových zařízení.
Prohlížecí kód ObexFTP má nyní plnou podporu pro zápis a také nově obsaženou podporu pro bluetooth tablet Wacom.
Podpora audia přes bluetooth je obsažena v gnome-bluetooth a pulseaudiu jako předběžný náhled techologie.
Superuživatel Root je pro GNOME Display Manager zakázán
Superuživatel Root je ve výchozím nastavení pro GNOME Display Manager (GDM) zakázán od Fedory 10. Naléhavě doporučujeme se přihlašovaní tímto způsobem vyhýbat, místo toho raději pro příkazy vyžadující přístup s právy superuživatele použijte su -c nebo sudo. Pokud však chcete toto nastavení změnit, postupujte podle http://fedoraproject.org/wiki/Enabling_Root_User_For_GNOME_Display_Manager .

4.1.2. KDE

Toto vydání obsahuje KDE ve verzi 4.2.2. Pro zbývající aplikace KDE 3 jsou k dispozici knihovny kompatibility z KDE 3.5.10.
KDE 4.2 je nejnovější série vydání KDE 4 a poskytuje několik nových vlastností oproti 4.0 a 4.1, zejména většinu známých vlastností z KDE 3 a několik zcela nových. KDE 4.2.2 je vydání s opravami chyb ze série verzí KDE 4.2.
Fedora 11 obsahuje snímek plasmoidu NetworkManageru kde-plasma-networkmanagement, který nahrazuje snímek knetworkmanager z Fedory 10. Stejně jako ve Fedoře 8, 9 a 10, Live obrázy s KDE stále používají nm-applet z NetworkManager-gnome, neboť nebyl shledán jako připravený pro produkční nasazení. Balíček gnome-keyring-daemon ukládá hesla pro nm-applet. Přejete-li si vyzkoušet kde-plasma-networkmanagement, lze ho instalovat z repositáře.
Aktualizace softwaru (PackageKit)
Jelikož výchozím nástrojem pro aktualizace v KDE je (od Fedory 10) kpackagekit, aktualizační program gnome-packagekit již není v KDE nastaven pro běh (od Fedory 11). Tím se zamezuje situaci, kdy oba aplety se snažily běžet ve stejnou chvíli. Uživatelé Fedory 9 nebo 10, kteří spouští pod KDE gnome-packagekit by měly při přechodu na Fedoru 11 instalovat kpackagekit.
Efekty pracovní plochy
KDE 4.2 vylepšuje podporu desktopovým efektům v KWin, tedy okenním manžerovi KDE, zejména by měly být spolehlivější, s více efekty, včetně dobře známého efektu Kostky z Compizu. Avšak efekty jsou stále ve výchozím nastavení Fedory z důvodu stability a spolehlivosti vypnuty. Efekty mohou být zapnuty z apletu Pracovní plocha aplikace Volby systému.
Compiz může být rovněž používán s KDE. Lze ho instalovat z repozitáže jako balíček compiz-kde. Ovšem upřednostňovaný způsob zapnutí efektů pracovní plochy v KDE 4 je pomocí KWin.
Změny balíčků a aplikací
 • kde-plasma-networkmanagement nahrazuje knetworkmanager. Je rovněž k dispozici jako aktualizce pro Fedoru 10, ale zde knetworkmanager nenahrazuje. Povšimněte si, prosím, že nm-applet z NetworkManager-gnome je ve Fedoře 11 stále výchozím apletem pro NetworkManager.
 • KDE frontend pro PolicyKit je nyní poskytován v novém balíčku PolicyKit-kde. Nahrazuje PolicyKit-gnome na KDE Live CD. Obsahuje jak autentizačního agenta, tak editor pro nastavení autorizace (polkit-kde-authorization).
 • KDE 4.2 obsahuje jako součást balíčku kdebase-workspace službu PowerDevil pro správu napájení. Proto jsou odstraněny starší balíčky kpowersave a guidance-power-manager. Uživatelé přecházející ze staršího vydání Fedory by měly na svuj panel přidat plasmoid Battery Status, který je frontendem pro PowerDevil.
 • Balíček kdeartwork je rozdělen na několik balíčků, které umožňují instalaci daných skupin obrázků bez velkých tapet a zvuků. V aktualizacích Fedory 9 a 10 jsou vyžadovány hlavním balíčkem k zajištění přechodu na vyšší verzi. Tyto umělé závislosti jsou ve Fedoře 11 odstraněny a balíčky kdeartwork-wallpapers a kdeartwork-sounds tak mohou být instalovány nebo odinstalovány samostatně.
Dále jsou součástí Fedory 11 následující změny, které byly rovněž zpětně zahrnuty do aktualizací Fedory 10.
 • KDE je povýšeno z verze 4.1.2 na 4.2.2.
 • Balíčky qt a PyQt4 jsou aktualizovány z verze 4.4 na 4.5.
 • Knihovna phonon je aktualizována z verze 4.2 na 4.3.
 • Přidán balíček kompatibility kdepim3, poskytující balíček libkcal ve verzi pro KDE 3, pro opětovné zahrnutí podpory ICal v nástroji pro projektové řízení.
 • Nový balíček kdebase-workspace-googlegadgets poskytuje podporu pro Google Gadgets v Plasmě.
 • Předchozí balíček qgtkstyle je nyní součástí balíčku qt.
 • Předchozí balíček kde-plasma-lancelot je nyní součástí balíčku kdeplasma-addons.
 • Nový balíček system-config-printer-kde a kdeutils-printer-applet byl vydělen z balíčku kdeadmin, resp. kdeutils.
 • Balíčky kdeartwork-extras a kdeartwork-icons z rodiny kdeartwork jsou přejmenovány na kdeartwork-screensavers a kdeclassic-icon-theme. Názvy tak lépe odrážejí jejich současný obsah.
 • Framework Akonadi je nyní použit v několika aplikacích kdepim. Některé změny odrážejí tento stav:
  • Balíček akonadi nyní vyžaduje pro fungování výchozí konfigurace mysql-server. MySQL server nemusí být configurován, neboť Akonadi spouští instanci mysqld pro každého uživatele s výchozí konfigurací serveru. Je rovněž možné nastavit, aby Akonadi využíval instanci ručně-konfigurovaného systémového nebo vzdáleného serveru MySQL, ačkoliv toto nelze považovat za výchozí nastavení.
  • Balíček kdepimlibs-akonadi je oddělen z kdepimlibs, neboť některé knihovny z kdepimlibs jsou také používány mimo pim aplikací. Oddělení umožňuje instalaci těchto aplikací bez potřeby instalovat Akonadi a MySQL.
 • kde-l10n podporuje více jazyků.