Product SiteDocumentation Site

5.6. Databázové servery

Fedora obsahuje databázové servery MySQL a PostgreSQL.
mysql
MySQL je aktualizována na verzi 5.1.31.
postgresql
Fedora 11 obsahuje verzi 8.3.6 databáze PostgreSQL. Pokud provozujete verzi 8.3.X není nutné použít dump/restore. Přesto po povýšení verze se doporučuje REINDEX všech GiST indexů.