Product SiteDocumentation Site

5.12. Infrastruktura vysoce dostupných clusterů

Tato kapitola poukazuje na změny a doplnění nástrojů pro clustering ve Fedoře 10.

5.12.1. Nové vlastnosti

Tato kapitola podrobně uvádí nové informace o vysoce dostupném clusteringu.
 • Clusterový stroj Corosync
  • Clusterový stroj založený na zásuvných modulech používající komunikační model virtuální synchronie
   • Promyšlený model a API pro zásuvné moduly
   • Ultra-high performance messaging, up to 300k messages/second to a group of 32 nodes for service engine developers.
   • Provides most services for service engine developers
   • Standard u většiny dalších Linuxových distribucí pro vývoj přenositelných aplikací.
   • Pracuje se směsicí 32/64-bitových uživatelských aplikací, 32/64-bitová podpora malého a velkého endianu.
   • Plná podpora protokolů IPv4 a IPv6
  • Provides the following plug-in service engines and C APIs
   • Closed Process Group Communication C API for cluster communication
   • Extended Virtual Synchrony passthrough C API for cluster communications at a lower level.
   • API v jazyce C běhové konfigurační databáze pro konfiguraci clusteru
   • Konfigurační API v jazyce C pro běhové operace clusteru
   • Quorum engine C API for providing information related to quorum
  • Opětovně použitelné knihovny jazyka C nebo hlavičkové soubory vyladěné pro vysoký výkon a kvalitu
   • Totem Single Ring and Redundant Ring Multicast Protocol library
   • Shared memory IPC library with sync and async communications models usable by other projects
   • logsys flight recorder which allows logging and tracing of complex applications and records state in core files or at user command library
   • 64 bit handle to data block mapping with handle verification header
 • The openais Standards Based Cluster Framework which provides an implementation of the Service Availability Forum Application Interface Specification to provide high availability through application clustering:
  • Balíčkovací systém a změny designu
   • Všechny hlavní funkce z openais související s clusteringem jsou přidány do The Corosync Cluster Engine.
   • openais modified to work as plugins to the Corosync Cluster Engine
  • Provides implementation of various Service Availability Forum AIS Specifications as corosync service engines and C APIs:
   • Cluster Membership Service B.01.01
   • Checkpoint Service B.01.01
   • Event Service B.01.01
   • Message Service B.01.01
   • Distributed Lock Service B.01.01
   • Timer Service A.01.01
   • Experimentální Availability Management Framework B.01.01
 • nyní je cluster založen jak na corosync tak open ais a nabízí:
  • zásuvný konfigurační mechanismus:
   • XML (výchozí)
    • Configuration schema updated moved from Conga to cluster
   • LDAP
   • souborový formát corosync/openais
  • Správce clusteru (cman):
   • Nyní běží jako součást corosync
   • Provides quorum to all corosync subsystems
   • Vylepšený běh bez konfigurace
   • Vylepšené nakládání s aktualizacemi konfigurace
   • Quorum disk (optional) now supports mixed-endian clusters
  • fence / fence agents:
   • Vylepšené logovací volby démona
   • Nová operace 'list', která tiskne aliasy s čísly portů
   • Podpora nových zařízení a firmwaru: LPAR HMC v3, Cisco MDS, rozhraní MIB (ifmib)
   • Fence agents produce resource-agent style metadata
   • Support for 'unfence' operation on boot
  • rgmanager:
   • Vylepšené nakládání s aktualizacemi konfigurace
   • Užívá stejnou logovací konfiguraci jako zbytek clusterového stacku
  • clvmd
   • Rozhraní mezi cman nebo corosync/dlm přepínatelná za běhu

5.12.2. Změny v balíčkovacím systému

Velké úsilí bylo věnováno k pročištění balíčků a zajištění jejich úplnosti, intuitivnosti a modularity, což dovoluje externím subjektům opětovně využít většinu infrstruktury bez potřeby zapojení celého stacku.
S novou reorganizací balíčků poznají uživatelé snažší aktualizaci svého clusteru. Představení balíčků fence-agent a resource agent odstraní obtíže uživatelů s restartováním clusterových uzlů kvůli aktualizaci jednoduchého skriptu.