Product SiteDocumentation Site

4.2. Sítě

DNSSEC
Balíčky bind a unbound (rekurzivní DNS servery) nyní umožňují validaci DNSSEC ve své výchozí konfiguraci. Rovněž je povolena DNSSEC Lookaside Verification (DLV) s dlv.sc.org DLV Registry. Toto chování může být změněno v souboru /etc/sysconfig/dnssec změnou nastavení DNSSEC a DLV.
S povoleným DNSSEC, pokud doména poskytne DNSSEC údaje (např. .gov, .se, the ENUM zone a další TLD) pak údaje budou kryptograficky ověřeny na rekurzivním DNS serveru. Pokud ověření platnosti selže pro pokusy cache poisoning, např. prostřednictvím útoku Kaminsky, pak koncovému uživateli nebudou tyto podvrhnuté údaje předány. Nasazování DNSSEC se neustále rozšiřuje a je životně důležitým a logickým krokem k bezpečnějšímu Internetu pro uživatele. DLV se používá k přidávání domén podepsaných DNSSEC do domén TLD, které samy ještě nejsou podepsány, jako např. .com a .org.
TigerVNC
TigerVNC je použit jako výchozí VNC projekt. Názvy balíčků byly změněny na tigervnc, tigervnc-server a tigervnc-server-module. Názvy binárních souborů jsou zachovány z minulých verzí. Modul libvnc.so byl přemístěn do tigervnc-server-module. Ostatní beze změn.