Product SiteDocumentation Site

4.3. Tisk

In this release, system-config-printer uses PolicyKit to control access to restricted cups functionality. The following functions are controlled via PolicyKit policies currently:
  • přidání/odstranění/úprava místních tiskáren
  • přidání/odstranění/úprava vzdálených tiskáren
  • přidání/odstranění/úprava tříd
  • povolení/zákaz tiskárny
  • nastavení tiskárny jako výchozí
  • získání/nastavení možností serveru
  • opakování/zrušení/změna úlohy patřící jinému uživateli
  • opakování/zrušení/úprava úlohy