Product SiteDocumentation Site

6.2. Runtime

Zpětná kompatibila
Fedora provides legacy system libraries for compatibility with older software. This software is part of the Legacy Software Development group, which is not installed by default. Users who require this functionality may select this group either during installation or after the installation process is complete. To install the package group on a Fedora system, use Applications > Add/Remove Software or enter the following command in a terminal window:
	    su -c 'yum groupinstall "Legacy Software Development"'

Enter the password for the root account when prompted.
bash
Fedora 11 obsahuje balíček bash 4.0. Jedná se významnou aktualizaci s novými vlastnostmi.
gcc
Fedora 11 obsahuje balíček gcc 4.4 a s ním libgcc 4.4. To si může vyžádat opětovnou compilaci vašich programů.
DBus Politika
Předchozí vydání Fedory byly dodávány s bezpečnostní politikou systému DBus, která byla omylem permisivní (viz. CVE-2008-4311). U Fedory 11 byla politika změněna tak, aby ve výchozím nastavení odmítala volání metod.