Product SiteDocumentation Site

5.9. Systémoví démoni

Správa napájení
In order to allow users to monitor the behavior of their systems and to improve power consumption in general, several improvements were done for Fedora 11:
 • Provide two new systemtap scripts to monitor disk and network activity of running applications
 • Add a workload framework package called BLTK to offer reproducible tests
 • Improved applications to reduce unnecessary disk and/or network activity
 • Enabled several new features to save power:
  • relatime option for root filesystem /
  • Automated start/stop of services related to hardware
  • Enable USB autosuspend for known working devices
  • Add optional tuned service to dynamically adapt system settings to the current use
Users of Fedora 11 should therefore see a reduction in power usage of their system.
pm-utils
Utility správy napájení pm-utils byly aktualizovány na verzi 1.2.4. Některá vylepšení byla provedena u přihlašování a nastavení.
mdadm
Balíček mdadm byl aktualizován na verzi 3.0. Významnou změnou, která ospravedlňuje nové číslo hlavní verze, je, že mdadm nyní může obsluhovat aktualizace metadat zce v uživatelském prostoru. To umožňuje mdadm podporovat formáty metadat, o kterých kernel nic neví.
Currently two such metadata formats are supported:
 • DDF - The SNIA standard format
 • Intel Matrix - The metadata used by recent Intel ICH controllers.
Also the approach to device names has changed significantly.
ntfs-3g
Ovladač ntfs-3g byl aktualizován an verzi 2009.2.1 (z 1.5012). V tomto novém ovladači je mnoho změn; pro úplné podrobnosti přejděte na historii vydání upstream projektu na http://www.ntfs-3g.org/releases.html.
pm-utils
Balíček utilit správy napájení pm-utils byl aktualizován na verzi 1.2.4. Některá vylepšení byla provedena u přihlašování a nastavení.