Product SiteDocumentation Site

6.3. Nástroje

Nové nebo aktualizované balíčky ve Fedoře 11:

6.3.1. Appliance Tools

ace
Balík nástrojů ace byl aktualizován na verzi 0.0.6, včetně balíčků ace, ace-apache, ace-banners, ace-basic-site, ace-mysql, ace-php, ace-postgres a ace-ssh.

6.3.2. Programovací jazyky

clisp
clisp (Common Lisp) has been updated to 2.47. There are a number of changes, please review the project's site (http://clisp.cons.org).
gcc
The gcc compiler suite has been updated to 4.4.0 including gcc, gcc-c++, gcc-gfortran, gcc-gnat, and gcc-objc.

Některé změny obsahují změny syntaxe, které mohou potenciálně poškodit existující kód.

Please review the NEWS files at http://gcc.gnu.org carefully before upgrading.
gcl
GNU Common Lisp is updated to 2.68pre. This long awaited release fixes a great many bugs. Project site: http://www.gnu.org/software/gcl.
gforth
Rychlá a přenositelná implementace jazyka ANS Forth.
Fedora 11 obsahuje verzi 0.7.0 balíčku gforth.
V tomto vydání je velké množství změn v balíčku gforth. Před použitím se naléhavě doporučuje navštívit stránky projektu.
gprolog
GNU Prolog has been updated to version 1.3.1. The changes since 1.3.0 are largely of a bug fix nature. The programmer may wish to review the NEWS file at http://www.gprolog.org/NEWS.
iasl
The Intel Advanced Configuration and Power Interface compiler has been upgraded to version 20090123. This is the first update since 2006 and a number of functions have changed names. The developer should review http://www.acpica.org/download/changes.txt before proceeding.
mingw32-gcc
Fedora 11 nyní obsahuje kompilátor MinGW. Nejdůležitejší vlastnost, která umožňuje vývojářům sestavovat aplikace pro Microsoft Windows i Linux z identického zdrojového kódu.
nasm
The nasm package has been upgraded from 2.03.01 to 2.05.01. This change involves a large number of bug fixes as well as the addition of a number of new directives. Refer to the project's change list at http://www.nasm.us/doc/nasmdocc.html for complete details.
ocaml
Some of the highlights in release 3.11 are:
 • The Dynlink library is now available in native code on some platforms.
 • ocamldebug is now supported under Windows (MSVC and Mingw ports) but without the replay feature. (Contributed by Dmitry Bely and Sylvain Le Gall at OCamlCore with support from Lexifi.)
 • New port: MacOS X, AMD/Intel, 64 bits.
For more information, please consult the comprehensive list of changes at http://caml.inria.fr/pub/distrib/ocaml-3.11/notes/Changes.
pl
The Edinburgh compatible Prolog compiler has been updated to 5.7.6. In addition to a number of bugfixes, enhancements include faster labeling for complex optimization expressions, improvements in handling additional dialects, smarter loading of libraries and extensions to YAP compatibility. Project site: http://www.swi-prolog.org.
sbcl
Version 1.0.25 of Steel Bank Common Lisp includes a large number of enhancements and fixes over the previous 1.0.21 version. Refer to http://sbcl.sourceforge.net/news.html for a complete list.
ucblogo
Verze 6.0 balíčku ucblogo opravuje problém s PowerPC.
yasm
Úplně přepsání asembleru NASM. Změny z 0.7.1 do 0.7.2:
 • Přidává podporu PIC do 64-bitového Mach-O.
 • Přidavá volby --prefix a --suffix pro pojmenování globálních proměnných.
 • Způsobuje, že příkaz rel foo wrt ..gotpc generuje GOTPCREL v elf64 (alias pro for rel foo wrt ..gotpcrel).
 • Přidává podporu pro nově specifikované AVX/AES instrukce, které nejsou v originální specifikaci.
 • Odstraňuje neplatnou 256-bitovou formu VPBLENDVB.
 • Optimize non-strict push with 66h override to byte size if possible.
 • Opravuje tisknutí dres v soboru binární mapy.
 • Fix GAS syntax handling of no section flags.
 • Pojmenovává absolutní symbol ve výstupu coff/win32/win64 output.
 • Další různé opravy.

6.3.3. Ladící nástroje

alleyoop
Verze 0.9.4 balíčku alleyoop je drobnou aktualizací s opravami chyb.
gdb
The version of gdb included in Fedora (Archer) contains patches and modifications not in the upstream GDB. Notable changes from upstream include:
 • gdb může odladit programy zkompilované s volbou -fpie.
 • Pro gdb lze využívat skripty jazyka Python. Znamenají podporu nové vlastnosti typově specifického kvalitního tisku.
 • gdb čte pomaleji ladící informace, výsledkem je rychlejší start při používání mnoha sdílených knihoven programátorem.
 • Byl přidán nový příkaz catch syscall. Způsobuje zastavení vašeho programu v gdb při vstupu nebo ukončení syscall.
 • C++ debugging support has been improved. The expression parser handles more cases correctly, and gdb can now properly handle exceptions thrown during an inferior function call.

Považujte API Pythonu za nestabilni

API Pythonu pro gdb se stále nachází ve vývoji. V současnosti nemůžeme zaručit, že budoucí revize API zůstanou kompatibilní.
memtest86+
Samostatný tester paměti pro počítače platforem x86 a x86-64 aktualizován na verzi 2.10. Vylepšení ve v2.10:
 • Přidána podporava pro Intel Core i7 (Nehalem) CPU
 • Přidána popdpora pro procesory Intel Atom
 • Přidána podpora pro čipové sady Intel G41/G43/G45
 • Přidána podpora pro čipové sady Intel P43/P45
 • Přidána podpora pro čipovou sadu Intel US15W (Poulsbo)
 • Přidána podpora pro Intel EP80579 (Tolapai) SoC CPU
 • Added support for ICH10 Southbridge (SPD/DMI)
 • Přidána detekce Intelu 5000X
 • Now fully aware of CPU w/ L3 cache (Core i7 & K10)
 • Přidání obejití chyby s detekcí DDR3 DMI
 • Opravena detekce sady Intel 5000Z
 • Opravena frekvence paměti na AMD K10
 • Opravena detekce vyrovnávací paměti na C7/Isaiah CPU
 • Fix Memtest86+ not recognized as Linux Kernel
nemiver
Kromě několika oprav chyb umožňuje verze 0.6.4 balíčku nemiver dokonce nastavení zarážek bez současného editoru zdrojového kódu.
pylint
The pylint 0.16.0 package includes a number of bug fixes and minor enhancements. Refer to the project site at http://www.logilab.org/projects/pylint for complete details.
valgrind
3.4.0 is a feature release with many significant improvements and the usual collection of bug fixes. This release supports X86/Linux, AMD64/Linux, PPC32/Linux, and PPC64/Linux. Support for recent distros (using gcc 4.4, glibc 2.8 and 2.9) has been added. Refer to the complete valgrind release notes at http://www.valgrind.org/docs/manual/dist.news.html.

6.3.4. Dokumentační nástroje

colordiff
Balíček colordiff byl aktualizován na verzi 1.08a. Změny (ze stránek projektu) zahrnují: Přidána podpora numerických barev, pro terminály s 256 barvami (s poděkováním Gautamu Iyerovi). Diff-typy mohou nyní být specifikovány explicitně, pokud detekce diff-typů nefunguje nebo není možná. Vrací hodnotu ukončení diff, záplata od Tima Connorse. Umožňuje obarvit vnější diff text samostatně.
doxygen
The new doxygen 1.5.8 includes a completely rewritten doxywizard, enhanced extension mapping, support for Vietnamese and better support for Turkish. In addition there are numerous bug fixes as outlined in http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/changelog.html.
highlight
Version 2.7 of highlight includes (from http://www.andre-simon.de/):
 • vylepšené zvýrazňování XML- a VHDL
 • přidanou podporu pro Clojure
 • přidané obalovací šipky ve výstupu LaTeXu
texinfo
Version 4.13 of texinfo includes a reference card, better support for HTML, and support for multibyte character sets. For full details, see the project site: http://www.gnu.org/software/texinfo/.

6.3.5. IDE a Editory

emacs
Release 22.3 of emacs is primarily concerned with cleaning out old/obsolete features. Refer to the NEWS file (http://www.gnu.org/software/emacs/NEWS.22.3) for full details.
eric
Fedora 11 includes version 4.3.0 of the eric Python IDE. Refer to http://eric-ide.python-projects.org/eric-news.html for full details.
ipython
The ipython 0.9.1 version is included, an update from 0.8.4. This is a major release. Refer to http://ipython.scipy.org/announcements/ann-ipython-0.9.txt for the full story.
monodevelop
The updated monodevelop 1.9.2 includes a large number of new features. You can review these features at http://monodevelop.com/Release_notes_for_MonoDevelop_2.0_Beta_1.
plt-scheme
Vydání s opravami chyb.

6.3.6. Nástroje pro sledování chyb a problémů

mantis
The mantis package has been upgraded to 1.1.6. "This release fixes once and for all the caching troubles from previous stable releases, some access permissions bugs, and a few various other issues. This release also improves the existing source control integration by allowing remote checkins." For a complete list of all other changes refer to http://www.mantisbt.org/.
trac
Balíček trac 0.11.3 obsahuje několik nových vlastností, včetně nového stroje šablon pro vytváření obsahu, nový konfigurovatelný workflow a kvalitnější podrobnější kontrolu oprávnění.
trac-mercurial-plugin
trac-mercurial-plugin 0.11.0.7 funguje s balíčkem trac verze 0.11 a poskytuje přidané vlastnosti včetně rychlého přechodu na značku nebo větev, blame support a renderery uživatelských vlastností.

6.3.7. Lexikální a parsovací nástroje

bison
Fedora 11 obsauje verzi 2.4.1 balíčku bison. Jedná se o nevýznamnou aktualizaci.

6.3.8. Make and Build Tools

automake
Improvements in automake 1.10.2 include:
 • Changes to Libtool support:
  • The distcheck command works with Libtool 2.x even when LT_OUTPUT is used, as config.lt is removed correctly now.
 • Miscellaneous changes:
  • The manual is now distributed under the terms of the GNU FDL 1.3.
  • When the automake --add-missing command causes the COPYING file to be installed, it will also warn that the license file should be added to source control.
In addition a few bugs were fixed.
cmake
The cmake has been upgraded to version 2.6.3. This update includes many bug fixes. For a complete list visit http://www.cmake.org/files/v2.6/CMakeChangeLog-2.6.3.
cpanspec
Fedora 11 obsahuje verzi 1.78 balíčku cpanspec. Mimo několika oprav chyb obsahuje některé doplňkové volby pro příkazový řádek.
meld
meld 1.2.1:
 • Nyní je vyžadována verze 2.8 balíčku Pygtk.
 • Port pro třídu gtk.UIManager.
 • Handle spaces in Subversion paths.
 • Volba příkazové řádky auto-compare all při startu.
 • Příkazový řádek může zahájit několik porovnání.
 • Několik tweaků UI (lepší chování fokusu, lepší výchozí hodnoty).
patchutils
Verze 0.3.1 obsahuje několik drobných vylepšení a oprav chyb.

6.3.9. Nástroje pro správu revizí

bzr
The bzr package has been upgraded to 1.12 which includes a large number of new features and bug fixes over the 1.7 version in Fedora 10. The bzr user is encouraged to visit the project's webpage at http://www.bazaar-vcs.org/ to review these improvements.
cvs2svn
The cvs2svn package has been updated to 2.2.0. In addition to bugfixes, there are a large number of new features. Visit http://cvs2svn.tigris.org/source/browse/cvs2svn/tags/2.2.0/CHANGES for the details.
darcs
Version 2.2.0 of darcs includes a number of new features in addition to a number of bugfixes. Refer to the changelog at http://allmydata.org/trac/darcs-2/browser/NEWS.
giggle
Nejdůležitejší změny ve verzi 0.4.90
 • Bylo významně pročištěno uživatelské prostředí.
 • Byl obnoven pohled prohlížení souborů a má nyní podporu anotací.
 • Kompaktní pohled je odstraněn.
 • Nyní jsou zde základy systému zásuvných modulů.
 • Revizní pohled zobrazuje avatary vyvolané z Gravataru.
git
Balíček git byl zaktualizována na verzi 1.6.2. Kromě ostatních změn sledují nyní Fedora balíčky upstreamové výchozí hodnoty a instalují většinu programů git-* mimo výchozí proměnnou prostředí PATH. Pokud využíváte skripty, které volají binární příkazy git-*, je vám doporučeno změnit je stylem použití příkazu git foo. Pokud to není proveditelné, můžete upravit vaší proměnnou PATH. Git poskytuje pro toto vhodnou metodu:
	  PATH=$(git --exec-path):$PATH

It is worth noting that git hooks are run with $(git --exec-path) in their PATH.
mercurial
Version 1.1.2 is included in Fedora 11 with a large number of new features. Refer to the release notes for mercurial at http://www.selenic.com/mercurial/wiki/index.cgi/WhatsNew.
monotone
In addition to a number of bugfixes, the new monotone 0.42 includes the following changes:
 • The output of automate show_conflicts has been changed; a default resolution for file content conflicts and user resolutions for other conflict types has been added. directory_loop_created changed to directory_loop.
 • The French, Brazilian-Portuguese, and Japanese translations were outdated and thus have been removed from the distribution. In case you care about them and want them back, drop us a note at mailto:monotone-devel@nongnu.org.
... and the following new features:
 • Nový příkaz mtn ls duplicates, který vás nechá zobrazit seznam duplicitních souborů v dané revizi nebo pracovním prostoru.
 • Nová volba --no-workspace. Zajišťuje, že monotone nebere ohled na žádné prostředí, ve kterém je spouštěn.
 • Skupina nových příkazů mtn conflicts * poskytuje asynchonní vyřešení konfliktů pro slučování a propagaci.
 • Nový příkaz automate file_merge, který spustí interní slučovač řádek dvou souborů z různých revizí a zobrazí výsledky sloučení.
 • Nový příkaz automate lua k volání funkcí lua nad automate, podobný monotone hooks. Užitečný zejména k získání výchozích uživatelských hodnot, jako ignorovatelné soubory, klíče a hesla větví, spravovaných pomocí jednoho nebo více souborů monotonerc files.
 • Nový příkaz automate read_packets, který čte datové pakety jako veřejné klíče. Podobný příkazu mtn read.
 • Příkazy merge a propagate přijímají user commit zprávy; zpráva merge rev rev nebo propagate branch branch se připojí před uživatelskou zprávu. Volba --no-prefix odstraní tuto předpřipojenou zprávu.
subversion
Změny v 1.5.5 zaznamenatelné uživatelem.
 • Allow prop commits on dirs with modified children.
 • Make Cyrus auth implementation always prefer EXTERNAL to ANONYMOUS.
 • Nevytvářejte mergeinfo pro wc-wc přesuny nebo kopie
 • Nepovyšujte staré BDB souborové systémy automaticky na formát 1.5 nebo 1.4
 • Navrací mergeinfo do předchozího stavu během reverzních spojování
 • Odstraňuje mergeinfo smazané spojováním.
 • Nechá projít podřízené proxy přes txn požadavky GET a PROPFIND
 • Merge může nyní používat cíle s nekonzistentními newlines2
 • Nepovolujte seznamy změn s prázdnými řetězci
 • Remove false positive ra_neon mergeinfo errors
 • Vylepšuje výkona příkazu svn merge --reintegrate
 • Opraveno: cizí slučování uchovává UUID cizího repozitáře
 • Opraveno: správně kóduje diff hlavičky použité při vyřešení konfliktu
 • Opraveno: segfault v příkazu svn cp --parents
 • Fixed: mergeinfo for '...' maps to empty revision range
 • Fixed: segfault in BDB backend node-origins cache
 • Opraveno: chybné sloučení pokud historie cíle obsahuje obnoveni
 • Opraveno: neplatný mergeinfo vytvořený na podstromu během slučování
svn2cl
The svn2cl package has been updated to 0.11. Changes since release 0.10:
 • Drobná vylepšení přenositelnosti.
 • Oprava pro OpenBSD shell ksh.
tkcvs
Změny ve verzi 8.2:
 • Prohlížeč Branch Browser umí nyní kreslit šipky sloučení pro slučování zaznamenávaná v Subversion 1.5 vlastnosti mergeinfo a CVSNT vlastnosti mergepoint. Dočasné řešení používáním značek není již potřeba, pokud server a klient Subversion nebo CVSNT popdporují své vlastní sledování slučování.
 • Branch Browser obsahuje novou vyhledávací schopnost, kterou můžete zvýraznit revize na diagramu dle verze, značky nebo autora.
 • The Log button in the Branch Browser always produces a full log of revisions on the selected branch instead of inappropriately following the Directory Browser's "Log Detail" setting.
 • If your SVN repository has a structure that's functionally similar to trunk, branches, and tags but with different names, you can tell TkCVS about it by setting variables in tkcvs_def.tcl:
  • cvscfg(svn_trunkdir)
  • cvscfg(svn_branchdir)
  • cvscfg(svn_tagdir)

6.3.10. Ostatní vývojové nástroje

amqp
The AMQP specification has been updated to 1.0.738618 reflecting recent work on the specification. Project site: http://www.amqp.org.
binutils
The binutils package has been updated to 2.19.51.0.2. This is a minor update, refer to http://sources.redhat.com/binutils.
coccinelle (spatch)
Balíček coccinelle umožňuje napsat sémantické záplaty pro jazyk C, zejména záplaty Linuxového jádra.
Refer to the LWN article about semantic patching (http://lwn.net/Articles/315686/) and the Coccinelle home page (http://www.emn.fr/x-info/coccoinelle).
cproto
In addition to a few bugfixes, the following changes have been made:
 • Modified cpp command to redirect stderr to /dev/null if -q option is given, for consistency with the non-cpp mode
 • Added configure --disable-leaks option.
 • Use configure macro CF_XOPEN_SOURCE macro to make mkstemp() prototyped on Linux.
 • Removed isascii() usage.
http://freshmeat.net/projects/cproto/
elfutils
The elfutils package has been updated to 0.140 (from 0.137). In addition to a number of bug fixes, it adds Intel SSE4 disassembler support and automatic decompression of ELF files. For the full story, refer to the NEWS file at http://fedorahosted.org/elfutils/browser/NEWS.
libtool
Fedora 11 includes libtool 2.2.6, which is a complete rewrite of the version 1.5 in Fedora 10. The upstream project has released a number of interim versions that were not reflected in Fedora. For a complete history, refer to http://www.gnu.org/software/libtool/news.html.
livecd-tools
Balíček livecd-tools verze 021 obsahuje množství oprav chyb a opravuje několik přehlédnutí, včetně popory pro souborový systém ext4 a vytváření velkých ISO užitím UDF.
mcrypt
Verze 2.6.8 balíčku mcrypt je z většiny pročištěním zdrojového kódu a něměla by mít vliv na fukncionalitu. Podrobnosti naleznete v souboru NEWS.
scons
scons 1.2.0 is a minor upgrade to 1.0.0. Refer to http://www.scons.org/CHANGES.txt for a detailed list of changes.
srecord
Verze 1.46 obsahuje následují změny:
 • Nová volba pro filtry --x-e-length, které mohou přijmout šířku, která je rozdělena do délky bajtů, tak že můžete vložit dčlku v jednotkách slov (2) nebo dlouhých celých čísel (4).
 • Některé drobné opravy v dokumentaci.
 • Přejmenování voleb -minimum a -maximum na -minimum-address a -maximum-address, pro odstranění problémů se syntaxí příkazové řádky.
swig
The swig package connects C/C++/Objective C to some high-level programming languages. Fedora 11 includes version 1.3.38 with a number of changes:
 • Enhancement to directors to wrap all protected members.
 • Optimization feature for objects returned by value.
 • A few bugs fixes in the PHP, Java, Ruby, R, C#, Python, Lua, and Perl modules.
 • Other minor generic bug fixes.
Project site: http://swig.sourceforge.net/
translate-toolkit
Balíček translate-toolkit byl aktualizován na verzi 1.3.0. Jedná se velké množství změn, které týkají specifických jazyků. Pro podrobnosti prostudujte soubor ChangeLog.