Product SiteDocumentation Site

Fedora 12

Vypalování ISO obrazů na disk

How to download ISO images and create CD and DVD media

Fedora Documentation Project

Fedora Documentation Project

Právní doložka

Copyright © 2009 Red Hat, Inc. and others.
The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.
Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.
For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.
Java® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.
XFS® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Abstrakt
How to download ISO images and create CD and DVD media

1. Úvod
2. Stáhnutí
2.1. Výběr CD nebo DVD
2.2. Výběr ISO souborů
3. Ověření souborů
3.1. Ověření v grafickém prostředí systému Windows
3.2. Ověření v příkazové řádce sytému Windows
3.3. Ověření v Mac OS X
3.4. Ověření souborů v Linuxu
4. Vypalování
4.1. Vypalování disků v operačním systému Windows.
4.2. Vypalování pod Mac OS X
4.3. Vypalování pod Linuxem
5. Další kroky
6. Potřebujeme zpětnou vazbu!
A. Historie Oprav

1. Úvod

Fedora projekt distribuuje Fedoru jako ISO obrazy, které si můžete stáhnout z internetu. Můžete vypálit tyto disky na prázdné CD nebo DVD a pak použít pro instalaci Fedory na váš počítač.
Tento dokument vysvětluje jak tyto obrazy stáhnout a vypálit na disk, při použití pár základních nástrojů. Předpokládáme, že čtenář nemá žádnou zkušenost s Linuxem.

Third-party software

Fedora Projekt podporuje pouze software, který je součástí distribuce Fedory.
Ostatní software, který je zmíněn v tomto dokumentu je zde proto, aby uživatele navedl správným směrem. Fedora není zodpovědná a ani neposkytuje podporu pro tento software, a jeho použití je zde popsáno jako jedna z možností pro uživatele. Tato příručka není zamýšlena jako kompletní průvodce vypalování ISO obrazů na všech operačních systémech.

2. Stáhnutí

ISO soubory jsou velké a může trvat dlouho než se stáhnou. Obzvláště pokud máte vytáčené připojení. Pokud máte pomalé připojení k internetu, můžete zkusit použít program pro správu stahování. Program pro správu stahování, většinou umožňuje pozastavit stahování a obnovit ho ve vhodných časech a pokračovat od stejného místa jste skončili.

2.1. Výběr CD nebo DVD

Fedora je distribuována na několika ISO obrazech o velikosti CD, nebo na jednom ISO obrazu o velikosti DVD. Můžete použít DVD ISO pokud Váš počítač splňuje následující požadavky:
 • Má mechaniku, která umí vypalovat zapisovací/přepisovací DVD disky.
 • Má dostatek místa na disku pro stažený obraz (přibližně 3.5 GB).
 • Používá souborový systém, který umí uchovat soubory větší než 2 GB.
Pro vypálení DVD ISO obrazu na medium, musí mí Váš počítač mechaniku, která umí vypalovat DVD média. Pokud máte pouze CD mechaniku stáhněte si CD ISO obrazy.
Souborový systém je způsob, kterým počítače používají pro organizaci dat na úložných zařízení. Některé souborové systémy neumí ukládat soubory větší než 2 GB, což by zabránilo uložit DVD obraz Fedory, který má přibližně 3.5 GB. FAT32 je souborový sytém s těmito omezeními a je stéle často používán. FAT32 byl souborový systém používaný v operačních systémech Windows 98 and Windows Me, a byl také použit v mnoha operačních systémech Windows 2000 and Windows XP , ačkoliv nebyl nastaven jako předvolený.
Pokud váš počítač používá Windows 98 nebo Windows Me, nestahujte DVD obraz. Stáhněte místo toho CD obraz C:, Klikněte na Start menu a pak Můj Počítač. Pravým tlačítkem na disk, na který chcete zkontrolovat, a vyberte Vlastnosti. V okně, které se Vám zobrazí, uvidíte typ souborového systému. Většina disků na počítačích, které používají Windows 2000 nebo Windows XP, jsou naformátované na souborvý sytém NTFS, který umí pracovat s velkými soubory.
Vytvořte nový adresář kam uložíte stažené soubory Budete potřebovat přibližně 700MiB volného místa na každý stažený CD ISO soubor nebo přibližně 3.5 GiB na DVD ISO soubor.

2.2. Výběr ISO souborů

The exact files you need from the download server depend upon your system and the version of Fedora you are downloading. The files you need are named in the form of Fedora-<version>-<arch>-disc<count>.iso, where "<version>" is the version of Fedora you wish to download, "<arch>" is your computer's processor architecture, and "<count>" is the disc number for each of the installation CDs. In the case of an installation DVD, DVD is used in the filename.
The computer processor architecture is usually i386 for 32-bit PCs, including the Pentium and Athlon processor families. The architecture is usually x86_64 for 64-bit PCs, including the Athlon 64 processor family. The architecture is usually ppc for PowerPC computers, including most of Apple's Macintosh offerings before they began using Intel chips in the MacBook. If in doubt, your system probably requires the i386 versions.
Například, pokud stahujete Fedoru 12 pro počítač s procesorem Pentium 4 pak správný soubor je Fedora-i386-DVD.iso. Také můžete potřebovat soubor CHECKSUM pro ověření zda byl obraz stáhnout celý a bez chyb.
Note that a Fedora Live CD is also available. This disc does not contain all the software packages available on the DVD or set of CDs, but does allow you to try Fedora before you install it to your computer. Refer to the article Fedora Live Images available from http://docs.fedoraproject.org to learn more.

3. Ověření souborů

Během stahování se mohou objevit chyby, i když se zdá, že vše proběhlo v pořádku. Je tedy velmi důležité ověřit zda není soubor poškozen. K tomuto účelu slouží soubor CHECKSUM. Tento soubor obsahuje jednu řádku kde je zaznamenán ověřovací kód, pro každý ISO soubor. Tomuto kódu se říká hash a byl vypočítán pro originální ISO soubor.

Automatické ověřování chyb v BitTorrentu

BitTorrent samostatně provádí kontrolu chyb během stahování. Pokud Vaše aplikace BitTorrent říká, že všechny soubory byly v pořádku staženy pak můžete tento krok vynechat.

Third-party software

Fedora Projekt a Red Hat, s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad externími stránkami, jako například ty co jsou uvedeny níže a nad programy, které nabízejí.

3.1. Ověření v grafickém prostředí systému Windows

Zdarma existuje mnoho programů s grafickým rozhraním, které umí ověřit a vypočítat hash. Zde jsou odkazy na několik z nich:
Nainstalujte program. Spusťte program a pomocí nástroje pro výběr souborů vyberte stažené ISO orazy. Pak vyberte SHA256 algoritmus pro výpočet kódu hash a spusťte program. Programu bude chvilku trvat než hash kód vypočítá, protože musí přečíst celé ISO.
Otevřete soubor CHECKSUM textovým editorem, například Notepad. Zkontrolujte zda hash kód vypočítaný programem pro každý ISO soubor přesně souhlasí s hash kódy v souboru CHECKSUM.
Pokud všechny hash kódy souhlasí můžete vypálit ISO soubor na disk. Pokud hash kódy nesouhlasí bude potřeba ISO soubory, pro které jsou hashe různé, stáhnout znovu.

3.2. Ověření v příkazové řádce sytému Windows

To check the files using the command prompt, download the program sha256sum.exe available from http://www.labtestproject.com/files/win/sha256sum/sha256sum.exe.
Program sha256sum.exe umí vypočítat a zobrazit hash kódy. Program sha256sum.exe uložte do stejného adresáře s ISO soubory. Vyberte Spustit... ze Start menu a napište cmd pro spuštění okna Command Prompt. Přejděte do adresáře s ISO soubory a spusťte sha256sum.exe se jménem ISO souboru takto:
cd "C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\My Downloads\Fedora"
sha256sum.exe Fedora-i386-DVD.iso

Programu bude chvilku trvat než hash kód vypočítá, protože musí přečíst celé ISO.
Otevřete soubor CHECKSUM textovým editorem, například Notepad. Zkontrolujte zda hash kód vypočítaný programem pro každý ISO soubor přesně souhlasí s hash kódy v souboru CHECKSUM.
Pokud všechny hash kódy souhlasí můžete vypálit ISO soubor na disk. Pokud hash kódy nesouhlasí bude potřeba ISO soubory, pro které jsou hashe různé, stáhnout znovu.

3.3. Ověření v Mac OS X

To check the files, download the program HashTab available from http://beeblebrox.org/.
Přetáhněte obrazy Fedory, které chcete ověřit do okna programu\n HashTab. Zapište si SHA256 hodnoty, které HashTab zaborazil.
Otevřete soubor CHECKSUM textovým editorem, například TextEdit. Zkontrolujte zda hash kód vypočítaný programem pro každý ISO soubor přesně souhlasí s hash kódy v souboru CHECKSUM.
Pokud všechny hash kódy souhlasí můžete vypálit ISO soubor na disk. Pokud hash kódy nesouhlasí bude potřeba ISO soubory, pro které jsou hashe různé, stáhnout znovu.

3.4. Ověření souborů v Linuxu

Open a terminal emulator:
 • v prostředí GNOME, klikněte na AplikaceSystémové NástrojeTerminal a otevřete GNOME Terminal
 • v prostředí KDE, klikněte na Kickoff Application LauncherApplicationsSystemTerminal otevřete Konsole
Přejděte do adresáře, kde máte uložené ISO obrazy a spusťte například sha256sum:
$ cd Downloads
$ sha256sum Fedora-i386-DVD.iso

Otevřete soubor CHECKSUM textovým editorem, například Notepad. Zkontrolujte zda hash kód vypočítaný programem pro každý ISO soubor přesně souhlasí s hash kódy v souboru CHECKSUM.
Pokud všechny hash kódy souhlasí můžete vypálit ISO soubor na disk. Pokud hash kódy nesouhlasí bude potřeba ISO soubory, pro které jsou hashe různé, stáhnout znovu.

4. Vypalování

Vypalování ISO obrazů se liší podle vašeho operačního systému a programů, které používáte. Tato část vás provede použitím několika populárních programů na vypalování.
If you are burning a set of Fedora CDs, you can test that you are burning the discs correctly and that your computer can boot from these discs as soon as you have burnt the first disc in the set. Refer to 5 – „Další kroky“ to learn how to start your computer from a Fedora disc. If you press Enter on the Fedora boot screen, the Fedora installer will offer you a chance to test the disc. If you discover a problem with the first disc before you burn an entire set, you could save time and discs. Note that the disc test option is available when you boot from a Fedora DVD, or CDROM#1 from a Fedora CD set, but not when you boot from a Fedora Live CD.

4.1. Vypalování disků v operačním systému Windows.

Pro vypálení ISO obrazu na CD nebo DVD, potřebujete vypalovací program, který umí zacházet s ISO obrazy. Většina vypalovacích programů toto umí, ale existují vyjímky.
In particular, note that the CD burning feature built into Windows XP and Windows Vista cannot burn CDs from images and that earlier Windows operating systems did not have any CD burning capability installed by default. Therefore, if your computer has a Windows operating system installed on it, you need a separate piece of software for this task. Examples of popular CD burning software for Windows that you might already have on your computer include Nero Burning ROM and Roxio Creator. If you use a Windows operating system on your computer and do not have disc burning software installed (or you are not sure that the software can burn discs from image files) InfraRecorder is a suitable alternative available from http://www.infrarecorder.org/, and is free and open-source.
Kroky potřebné k vypálení ISO obrazu na disk pomocí několika programů na vypalování jsou uvedeny níže.

4.1.1. Použití programu The ISO Recorder V2 Power Toy

Obtain and install the ISO Recorder power toy from the http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm web site.
 1. Ve správci souborů Explorer, klikněte pravým tlačítkem na soubor Fedora ISO.
 2. V kontextovém menu vyberte Kopíruj obraz na CD.
 3. Následujte kroky v návodu CD Recording Wizard.
 4. Zopakujte pro ostatní ISO soubory.

4.1.2. Použití programu Roxio Easy Media Creator 7

 1. Start Creator Classic.
 2. Vyberte Other Tasks.
 3. Vyberte Burn from Disc Image File.
 4. Vyberte soubor Fedora ISO a vypalte ho.

4.1.3. Použití programu Nero Burning ROM 5

 1. Spusťte program.
 2. Otevřete Soubormenu.
 3. Vyberte Burn Image.
 4. Vyberte soubor Fedora ISO a vypalte ho.
 5. Zopakujte pro ostatní ISO soubory.

4.1.4. Použití programu Nero Express 6

 1. Spusťte program.
 2. Vyberte Disc Image or Saved Project.
 3. Ukáže se okno Open. Vyberte první ISO Fedory a klikněte na Open.
 4. Nastavte zápisovou rychlost vhodnou pro Vaši vypalovací mechaniku.
 5. Klikněte na Next tu burn.
 6. Zopakujte to pro ostatní soubory ISO.

4.2. Vypalování pod Mac OS X

 1. Klikněte pravým tlačítkem nebo Control-klik na ISO soubor a ukáže se kontextové nabídka.
 2. Klikněte na Otevřít vDisk Utility.
 3. V okně Disk Utility, kliněte na ISO soubor, pak kliněte na ikonu Vypálit v nástrojové liště. Burn Disc In sheet slides down from the toolbar.
 4. Vložte prázdný a zapisovatelný disk.
 5. Kliněte na Burn. Když vypalování skončí, váš počítač vysune vypálený disk.

4.3. Vypalování pod Linuxem

4.3.1. Vypalováním disků na Gnome desktop

CD/DVD Creator je vypalovací program, který je součástí prostředí GNOME.
 1. Pravým tlačítkem klikněte na obraz ISO, který jste stáhly.Objeví se okno Zapsat na disk.
 2. Klikněte na tlačítko Zapsat. CD/DVD Creator si vyžádá vložení CD/DVD a pak vypálí obraz na disk.

4.3.2. Vypalování pomocí K3b

K3b je standardní program pro vypalování v prostředí KDE.
 1. Klikněte na Kickoff Application Launcher ApplicationsMultimediaCD & DVD Burning pro spuštění K3b.
 2. Klikněte na ToolsBurn CD Image pro vypálení CD, nebo ToolsBurn DVD ISO Image pro vypálení DVD. The Burn CD Image nebo Burn Iso1660 Image to DVD pak se ukáže dialog.
 3. Použijte tlačítko vedle Image to burn pro nalezení ISO obrazu v souborovém systému.
 4. Vložte prázdný disk a pak klikněte na tlačítko Start. K3b vypálí obraz na disk.

4.3.3. Vypalování pomocí Brasero

Brasero je vypalovací program, který je součástí mnoha Linuxových distribucí a mnoha prostředí.
 1. Spuštění programu Brasero.
 2. Vyberte Vypálit obraz.
 3. Klikněte na Pro vybrání obrazu klinkněte zde a najděte ISO obraz na disku.
 4. Vložte prázdný disk a klikněte na tlačítkoVypálit. Brasero vypálí obraz na disk.

5. Další kroky

Nastartování počítače z právě vypálených CD nebo DVD:
 1. Vložte DVD nebo první CD, a pak vypněte počítač s diskem v mechanice.
 2. Restartujte počítač. Při startu počítače by jste měli vidět zprávu, která vám říká, aby jste stiskli klávesu pro výběr boot device. Klávesa se může lišit počítač od počítače, ale na většině systémů to je buď F2, F1, Esc, nebo Delete. Stiskněte požadovanou klávesu a vyberte CD nebo DVD mechaniku, která obsahuje disk.
  If your computer does not offer you a boot menu, and a Fedora boot screen does not appear shortly after the computer starts, you might need to change the computer's boot sequence in its BIOS. Refer to the documentation that came with your computer for instructions. The details of this procedure vary widely from computer to computer.
 3. When the Fedora boot screen appears, you can proceed to install Fedora. Refer to the Fedora 12 Installation Quick Start Guide for basic instructions for most desktop and laptop computers, or the Fedora 12 Installation Guide for a full set of installation instructions. Both documents are available from http://docs.fedoraproject.org.

6. Potřebujeme zpětnou vazbu!

Pokud najdete v tomto manuálu typografickou chybu nebo máte návrh na jeho vylepšení, rádi se o tom dozvíme! Zapište prosím záznam do Bugzilly: http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/ k produktu Fedora Documentation.
Při zadávání hlášení o chybě vždy uveďte identifikátor manuálu: readme-burning-isos
Máte-li nějaký návrh na vylepšení dokumentace, pokuste se být při jeho popisu co nejkonkrétnější. Najdete-li chybu, uveďte prosím číslo oddílu a část okolního textu, abychom ji jednoduše našli.

A. Historie Oprav

Přehled revizí
Revize 12.0.0Thu Oct 01 2009Rüdiger Landmann
Update for Fedora 12, expand instructions beyond Windows operating systems, update Validation to SHA256. Incorporates material on burning discs on Mac OS X written by Brian Forté <bforte@redhat.com>.
Revize 11.0.0Fri May 01 2009Paul W. Frields
Aktualizace pro Fedoru 11
Revize 10.0.0Fri Nov 07 2008Karsten Wade
Aktualizace pro Fedoru 10