Product SiteDocumentation Site

3. Zvláštní poznámky dle architektur

Tato kapitola obsahuje poznámky, které jsou specifické pro hardwarové architektury podporované Fedorou.

3.1. Specifika Fedory pro PPC

Za účelem soustředit zdroje na v současnosti běžný hardware, PowerPC není nadále primární architekturou. Jako důsledek nejsou pro tuto architekturu standardně balíčky sestavovány, ani nejsou k dispozici ke stažení instalační média. Zainteresování uživatelé PPC a vývojáři se mohou zapojit do Zvláštní zájmové skupiny PowerPC (http://fedoraproject.org/wiki/Architectures/PowerPC) a pomáhat vytvářet z ní úspěšnou druhotnou architekturu.
Máte-li zájem o úplný popis rozdílů mezi primární architekturou a druhotnou architekturou, přejděte na stránku: http://fedoraproject.org/wiki/Architectures.