Product SiteDocumentation Site

5.5. Databázové servery

5.5.1. db4

Fedora 13 obsahuje verzi 4.8.26 databáze Berkeley db4. Toto vydání se vyznačuje vylepšeným výkonem, novým nástrojem db_sql a dalšími API.

5.5.2. MySQL

mysql je aktualizována na verzi 5.1.44 (z 5.1.39). Toto vydání obsahuje novou schopnost replikace. Chcete-li získat více podrobností, přejděte na poznámky k vydání MySQL na adresách http://lists.mysql.com/announce/664, http://lists.mysql.com/announce/660, http://lists.mysql.com/announce/654, http://lists.mysql.com/announce/645, a http://lists.mysql.com/announce/639

5.5.3. Postgresql

postgresql je aktualizována na verzi 8.4.2. Ačkoliv je toto především vydání s opravami chyb, máte-li nějaké hash indexy, měli byste po přechodu na novou verzi tyto tabulky přeindexovat (dump není potřeba). Chcete-li získat úplný seznam opravených chyb, přejděte na adresu http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/release-8-4-2.html.

5.5.4. sqlite

Ve Fedoře 13 je sqlite aktualizována z verze 3.6.12 na 3.6.23. Toto vydání přidává několik direktiv a funkcí, obdobně jako oprav chyb. Chcete-li zjistit úplný seznam změn, přejděte na adresu http://www.sqlite.org/changes.html.