Product SiteDocumentation Site

6.6. Eclipse

Eclipse prošlo malou aktualizací na verzi 3.5.1 (Galileo SR1)
Pro Fedoru nové zásuvné moduly obsahují CollabNet Merge Client (eclipse-collabnet-merge), pokročilý nástroj pro kontrolu slučování zdrojového kódu, postavený nad Subclipse a Slice2Java (eclipse-slice2java), nástroj pro správu Slice souborů.
Fedora nyní také obsahuje více nástrojů a frameworků pro vývoj založený na modelování (balíčky eclipse-emf-* a eclipse-mdt-*).