Product SiteDocumentation Site

7.3. Vývoj vestavěných systémů

Fedora 13 obsahuje paletu balíků pro podporu vývoje vestavěných aplikací na mnoha architekturách. Je zde široká podpora pro AVR a související součásti, rovněž pro Microchip PIC. Navíc jsou zde balíčky pro podporu vývoje na starších, méně oblíbených součástech jako např. Z80, 8051 a další. Tato kapitola popisuje významné změny u Fedory 13. Pro podrobnější popis navštivte wiki Packages for embedded development na adrese https://fedoraproject.org/wiki/Packages_For_Embedded_Development .

7.3.1. avrdude

Pomocný program avrdude byl aktualizován z verze 5.8 na 5.10. Nové vydání obsahuje podporu pro doplňující jednoznačné identifikátory (part numbers), ale i číslo dalších programátorů.

7.3.2. piklab

piklab byl aktualizován na verzi 0.15.7.
Hlavní změny zahrnují:
 • Odstraněna podpora pro PICkit2V2
 • Ohromně vylepšena podpora ICD2, včetně podpory pro zařízení dsPIC33
 • Výběr nástrojů a programátora přesunuta do projektového manažera.
a mnoho více.
Chcete-li zjistit více podrobností, přečtěte si seznam změn Piklab na adrese http://piklab.sourceforge.net/changelog.php.

7.3.3. mcu8051ide

mcu8051ide bylo aktualizováno na verzi 1.3.3. Vedle oprav chyb obsahuje toto vydání následující nové vlastnosti:
 • RS232/UART debugger, nástroj pro ladění v reálných hardwarových aplikacích
 • Sezna symbolů (přidán na pravý panel)
 • Asembler má nyní podporu pro přidělování jmen registru konstantám. Proto od této verze můžete psát podobný kód:
  ABC  EQU  R0
     MOV  ABC, #55h  ; <- This will be compiled as "MOV R0, #55h
  
  

7.3.4. gnusim8085

Fedora 13 obsahuje gnusim8085 verze 1.3.6. Toto nové vydání je nyní zmezinárodněno a zahrnuje několik vylepšení užitnosti a nové vlastnosti. Chcete-li získat úplný popis, přečtěte si oznámení na adrese https://launchpad.net/gnusim8085/+announcement/5242.

7.3.5. avr-binutils

avr-binutils has been updated to 2.20. There are a number of new features as well as bug fixes. Refer to the project's NEWS file for details at http://sourceware.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/~checkout~/src/binutils/NEWS?rev=1.87&content-type=text/plain&cvsroot=src&only_with_tag=binutils-binutils-2_20.

7.3.6. avr-gcc

avr-gcc byl aktualizován na verzi 4.5.0, spolu s avr-gcc-c++. Chcete-li o této vyšší verzi zjistit více podrobností, přejděte na http://gcc.gnu.org/gcc-4.5/changes.html.