Product SiteDocumentation Site

5.9. Souborové systémy

5.9.1. Btrfs

Btrfs je vyvíjen jako souborový systém schopný obsluhovat a spravovat více souborů, větší soubory a větší oddíly než souborové systémy ext2, ext3 a ext4. Btrfs je navržen tak, aby systém souborů toleroval chyby a usnadnil jejich detekci a opravu, když nastanou. K zajištění platnosti dat a metadat používá checksums a udržuje snímky souborového systému, které mohou být využity pro zálohování a opravy.
Tato vlastnost snímků souborového systému je k dispozici ve Fedoře 13 vůbec ve Fedoře poprvé. Automatický snímek se vytvoří vždy, kdy správce balíčků yum provede instalaci nebo přechod na novou verzi.
Jelikož je Btrfs stále experimentální a probíhá u něj vývoj, instalační program ho nenabízí jako výchozí. Chcete-li vytvořit na disku oddíl s Btrfs, musíte spustit instalační proces s volbou spouštění btrfs.
Předáním spouštěcí volby btrfs na instalacích založených na DVD nebo CD rovněž umožňuje Anacondě přistupovat a připojovat předpřipravených btrfs oddílů. Tato volba nefunguje o živých médií Fedory.

Btrfs je stále experimentální

Fedora 13 obsahuje Btrfs pro vaši možnost experimentování s tímto souborovým systémem. Neměli byste zvolit Btrfs pro oddíly, na kterých se budou nacházet cenná data nebo která jsou nezbytná pro provoz důležitých systémů.

5.9.2. NFS

Fedora 13 nyní zapracovává několi vylepšení podpory NFS.
5.9.2.1. NFSv4 jako výchozí
Mění výchozí NFS protokol na verzi 4. NFSv4 provede kontrolu, kterou zjišťuje, zda server podporuje verzi 4. Pokud tomu tak je, připojí se. Jinak se připojí užitím verze 3.
Jedním z hlavních přínosů je výkon. Ve verzi 4 je server ve stavu, který znamená, že dokáže komunikovat s každým klientem NFS. To znamená, že server může vydávat věci zvané delegace (nebo zapůjčení) pro soubory umožňující klientům v4 agresivně ukládat do mezipaměti, což drasticky sniží síťový provoz mezi klientem a serverem.
5.9.2.2. Klient NFS IPv6
Klient NFS IPv6 podporuje připojování serverů NFS přes protokol IPv6. Přínosem pro uživatele Fedory je skutečnost, že nyní mohou servery a síťové souborové systémy komunikovat spolu navzájem přes sítě IPv6.