Product SiteDocumentation Site

2. Instalační poznámky

Poznámka

Chete-li poradit, jak nainstalovat Fedoru, použijte buď Příručku rychlé instalace Fedory dostupnou z internetové stránky http://docs.fedoraproject.org/installation-quick-start-guide/ nebo Instalační příručku Fedory na http://docs.fedoraproject.org/install-guide/. Pokud se během instalace dostanete do problémů nebo máte otázku, která není zodpovězena v těchto poznámkách k vydání, navštivte internetové stránky http://www.fedoraproject.org/wiki/FAQ a http://www.fedoraproject.org/wiki/Bugs/Common.
Anaconda is the name of the Fedora installer. This section outlines issues related to anaconda and installing Fedora 13.

2.1. boot.fedoraproject.org

Fedora 13 zavádí novou metodu instalace nebo povýšení verze Fedory po Internetu, použitím spouštěcího obrazu dostupného na http://boot.fedoraproject.org/. Obrazy jsou dostupné pro rozličná média, včetně USB, CD a DVD, a disketu. Tento obraz můžete použít k zahájení spuštěcího procesu na systému, který se poté spojí se vzdáleným serverem k dokončení spouštěcího procesu a spuštění instalačního programu. Proces je podobný spouštění ze sítě s dostupným serverem Preboot Execution Environment (PXE).
Samotný proces instalace nebo povýšení verze je stejný, jako kdybyste provedli proces s lokálními médii, jako je DVD.
Ve spouštěcím obrazu se nenachízí nic specifického pro tuto verzi Fedory; v budoucnu můžete tento samý spouštěcí obraz použít pro instalaci nebo povýšení na pozdější verze Fedory.