Product SiteDocumentation Site

6.7. Linuxové jádro

Tato kapitola popisuje změny a důležité informace s ohledem na jádro 2.6.33 ve Fedoře 13.
Fedora může z důvodu vylepšení, oprav chyb nebo dalších vlastností obsahovat dodatečné záplaty pro jádro. Proto jádro Fedory nemusí být zcela shodné s tzv. vanilla jádrem z web stránky kernel.org na adrese http://www.kernel.org.
Chcete-li získat seznam těchto záplat, stáhněte si zdrojový RPM balíček a spusťte následující příkaz:
rpm -qpl kernel-<version>.src.rpm

6.7.1. Protokol změn

Pro získání protokolu změn v balíčku, spusťte následující příkaz:
rpm -q --changelog kernel-<version>
Note that this list has entries about upstream kernel changes applied to the package as well as Fedora-specific enhancements such as bug fixes and enhancements not yet available in the upstream kernel. A detailed summary of changes in each upstream version is at http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-<version>, e.g. the changelog for kernel 2.6.33 is at http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.33.
Pokud potřebujete uživatelsky přívětivou verzi protokolu změn, přejděte na wiki stránku http://wiki.kernelnewbies.org/LinuxChanges. Stručný a plný rozdílový soubor jádra je k dispozici na http://kernel.org/git. Verze jádra Fedory vychází z Linusova stromu.
Potřebujete-li k novým vlastnostem ve vydání hlavního upstream jádra uživatelsky přívětivou dokumentaci, přejděte na http://wiki.kernelnewbies.org/LinuxChanges.
Úplný historie změn v jádře je k dispozici na adrese http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=summary.
Úpravy provedené ve verzi Fedory jsou k dispozici na adrese http://cvs.fedoraproject.org.

6.7.2. Příprava na vývoj jádra

Fedora 13 neobsahuje balíček kernel-source, který byl poskytován se staršími verzemi, neboť nyní je k sestavení externích modulů nutný již pouze balíček kernel-devel.

6.7.3. Oznamování chyb

Pro informace o oznamování chyb v Linuxovém jádře navštivte stránky http://kernel.org/pub/linux/docs/lkml/reporting-bugs.html. Rovněž můžete k oznamování chyb specifických pro Fedoru využít http://bugzilla.redhat.com.