Product SiteDocumentation Site

5.2. Virtualizace

5.2.1. Akcelerace jádra pro sítě KVM

Vlastnost VHost Net přesouvá úlohu konverze deskriptorů virtio na skbs a zpět z uživatelského prostoru qemu do jaderného ovladače. Došlo až k 5-násobnému snížení latence a na některých systémech se zvýšila dostupná šíře pásma z 90 % na 95 %.
Vlastnost se aktivuje použitím volby -netdev (namísto -net) a přidáním příznaku vhost=on.
Chcete-li zjistit více podrobností, navštivte wiki stránky: http://fedoraproject.org/wiki/Features/VHostNet

5.2.2. Stabilní PCI adresy KVM

Hostované systémy KVM mají nyní ve Fedoře stabilní PCI adresy, snížila se tak možnost vynucování reaktivace hostovaných systémů Windows při změně jejich konfigurace.
Zařízení hostovaných virtuálních strojů KVM si uchovávají své přidělené PCI adresy, i když jsou jiná zařízení přidávána a odstraňována z konfigurace hostovaného systému.

5.2.3. Virt x2apic

X2apic vylepšuje výkon hostovaných systémů snížením režie přístupu k APIC, který využíván k programování časovačů a vysílání meziprocesorových přerušení. Zpřístupněním X2apic hostovaným systémům a umožněním těmto systémům využít X2apic, vylepšíme jejich výkon.
Fedora 13 podporuje x2apic jak v roli hostujícího, tak hostovaného systému.
Více informací lze zjistit na http://fedoraproject.org/wiki/Features/Virtx2apic

5.2.4. Virtio-Serial

Zařízení PCI virtio-console je nyní vybaveno k obsluze vícečetných konzolových portů, také generických portů pro hostované systémy spuštěných nad gemu a KVM. Napomáhá to snazší komunikaci mezi hostujícím a hostovaným systémem.
Více informací lze zjistit na http://fedoraproject.org/wiki/Features/VirtioSerial

5.2.5. Repositář předběžné ukázky virtualizační technologie

Repositář Virtualization Preview Repository byl vytvořen pro lidi, kteří by rádi testovali ty nejnovější balíčky související s virtualizací. Tento repositář je v prvé řadě určen jako pomoc pro testování a rané experimentování. Není určen pro produkční nasazení.

5.2.6. Podpora Xen v jádře

Jaderný balíček podporuje ve Fedoře 13 spuštění jako hostovaný systém domU, ale nemůže působit jako dom0, dokud není taková podpora poskytnuta v upstream projektu.
Nejnovější vydání Fedory s podporou dom0 je Fedora 8.
Spuštění hostovaného systému Xen domU v hostujícím systému Fedora 13 vyžaduje xenner založený na KVM. Xenner provozuje jádro hostovaného systému společně s malým emulátorem Xen jako hostovaný systém KVM.

Důležité - Vyžadován vhodný hardware

KVM vyžaduje v hostujícím systému hardwarovou podporu virtualizace. Systémy bez hardwarové virtualizace v současnosti nepodporují hostované systémy Xen.