Product SiteDocumentation Site

5.3. Webové a obsahové servery

5.3.1. Apache

httpd byl povýšen z verze 2.2.13 na 2.2.14. Toto povýšení se týká pouze oprav chyb. Podrobnosti lze nalézt na adrese http://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.2.

5.3.2. varnish

varnish was upgraded from the 2.0.x to the 2.1.x version series. 2.1.x has a change in the varnish configuration language syntax that is incompatible with the older versions.

Je nutné změnit nastavení

Uživatelé přecházející z Fedory 12 na Fedoru 13 nebudou moci spustit varnish bez ruční změny jejich konfigurace.
Za hlavní změnu lze považovat změnu názvu souboru obj.* na beresp.* v adresáři vcl_fetch a že obj.* je nyní pouze pro čtení. Máte-li zájem o více informací přečtěte si prosím http://varnish-cache.org/wiki/changelog_2.0.6-2.1.0.