Product SiteDocumentation Site

Fedora 15

Spustitelné obrazy Fedory

Jak používat spustitelné obrazy Fedory

Logo

Právní doložka

Copyright © 2011 Red Hat, Inc. and others.
The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.
Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.
For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.
Java® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.
XFS® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
MySQL® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Abstrakt
Jak používat spustitelné obrazy Fedory

1. Úvod
2. Co bych měl se svým spustitelným obrazem dělat?
3. Doporučený hardware
4. Zavedení
5. Výhody spustitelného obrazu
6. Nevýhody spustitelného obrazu
7. Experimentování se spustitelným obrazem
7.1. Přistupování k existujícím datům
7.2. Vytváření záložních kopií dat
8. Instalace Fedory ze spustitelného obrazu
9. Potřebujeme zpětnou vazbu!
A. Historie revizí

1. Úvod

Spustitelný obraz je bezpečným a snadným způsobem, jak otestovat operační systém Fedora na vámi známém hardwaru. Pokud si tuto zkušenost užijete, můžete nainstalovat software spustitelného (live) systému na pevný disk vašeho systému. Instalace může nahradit váš současný operační systém, anebo se nacházet na vašem pevném disku odděleně spolu s ním. Tento spustitelný obraz vám poskytne zkušenost, která je velmi podobná spuštěné Fedoře, přesto jsou zde některé důležité rozdíly. Pro více informací si přečtěte 5 – „Výhody spustitelného obrazu“ a 6 – „Nevýhody spustitelného obrazu“.

2. Co bych měl se svým spustitelným obrazem dělat?

Před tím, než použijete váš spustitelný obraz, přečtěte si následující oddíl a zjistěte jak si maximalizovat prožitek z Fedory. Možná si budete také chtít přečíst 4 – „Zavedení“ pro rady ohledně zavedení — nebo-li nabootování — systému z tohoto média. Poté toto médium vložte do vašeho počítače a nabootujte z něj.

3. Doporučený hardware

Tento spustitelný systém se bez problému spouští a běží na většině počítačů s 1 GB nebo více instalované systémové paměti, nebo-li RAM. Váš počítač musí mít schopnost zavádět systém ze zařízení, kde se nachází vaše médium se spustitelným obrazem. Např. pokud je spustitelný obraz na DVD, váš počítač musí být schopen zavádět systém z DVD mechaniky.

4. Zavedení

Pro nastavení vašeho systému, aby zavedl systém ze spustitelného média, vypněte nebo uspěte váš počítač. Zapněte počítač a dávejte pozor na první obrazovku, která se objeví. Koukejte po příkazu, který indikuje kterou klávesu použít pro:
 • spouštěcí nabídku, nebo
 • vstup do nastavení Basic Input–Output System (BIOS)
Upřednostňuje se zvolení spouštěcí nabídky. Pokud se takový příkaz neobjeví, podívejte se do dokumentace výrobce vašeho počítače nebo základní desky pro správnou klávesu (kombinaci). Na mnoha systémech je touto klávesou klávesa F12, F2, F1, Esc, nebo Delete.
Většina počítačů obvykle startuje z pevného disku. Pokud máte spustitelný obraz Fedory na DVD, pak nastavte počítač pro zavádění z DVD mechaniky. Máte-li spustitelný obraz Fedory na USB zařízení, jako např. USB flash disk, nastavte váš počítač k zavádění ze zařízení USB.
Pokud musíte provést změny v nastavení BIOSu, poznamenejte si současné nastavení výběru zaváděcích zařízení před tím, než ho změníte. Tyto poznámky vám pak dovolí v případě potřeby obnovit původní nastavení.
BIOS na starších počítačích může obsahovat velmi omezenou nabídku zaváděcích voleb. Pokud váš počítač může startovat pouze z disketové mechaniky nebo pevného disku, neexistuje použitelný způsob jak nastartovat ze spustitelného souboru Fedory. Někdy je od výrobce vašeho počítače dostupný aktualizovaný BIOS. Aktualizace BIOSu může nabídnout dodatečné volby spouštěcí nabídky, ovšem pro správnou instalaci vyžaduje opatrnost. Pro více informací hledejte pomoc v dokumentaci výrobce.
Do doby než provedete instalaci Fedory ze spustitelného obrazu na pevný disk počítače (jak je popsáno v 8 – „Instalace Fedory ze spustitelného obrazu“), spustitelný obraz Fedory nevytvoří žádné trvalé změny na počítači, na kterém běží. Pokud váš počítač nemůže ze spustitelného obrazu nastartovat, můžete bezpečně prozkoumat spustitelný obraz na novějším počítači, k němuž máte přístup, bez obav ze změn v počítači.

5. Výhody spustitelného obrazu

 • I když spustíte spustitelný obraz, máte plnou kontrolu. Narozdíl od čtení o Fedoře z tisku nebo online, nejste omezení na soubor snímků obrazovek nebo možností vybraných jinými lidmi. Vyberte si úkol nebo aplikaci k prozkoumání zcela svobodně.
 • S tímto spustitelným obrazem můžete experimentovat, bez nechtěných změn vašeho předchozího prostředí počítače, dokumentů nebo pracovního prostředí. Vypněte nebo uspěte váš současný operační systém, restartujete ho se spustitelným obrazem a po skončení práce se spustitelným obrazem opět restartuje počítač do původního operačního systému. Vaše předchozí prostředí se vám vrátí bez jakýchkoliv změn.
 • Můžete využít spustitelný obraz pro zjištění, zda Fedora rozpozná a správně nastaví vaše hardwarová zařízení.

  Důležité - Úplné rozpoznání hardwaru

  V některých případech nemusí spustitelný obraz nabídnout plný rozsah hardwarové podpory nabízené nainstalovaným systémem Fedora. Ve spustitelném obrazu můžete být schopni nastavit další zařízení manuálně. Použijete-li spustitelný obraz z DVD, musíte tyto kroky opakovat při každém použití spustitelného obrazu.
 • Můžete použít spustitelný obraz k vyzkoušení různých pracovních prostředí, jako je GNOME, KDE, Xfce, a další. Žádná z těchto voleb nevyžaduje opětovné nastavování současné instalace Linuxu na vašem počítači. O různých pracovních prostředích se můžete dozvědět více v Uživatelské příručce Fedory 15, jenž je dostupná na drese docs.fedoraproject.org.
 • Spustitelné obrazy na USB mohou obsahovat jak trvalý segment, tak samostatnou oblast pro uživatelova data. Trvalý segment umožňuje provést změny spustitelného prostředí Fedory a uchovat je pro příští používání spustitelného obrazu Fedory. Tyto změny mohou zahrnovat aktualizace systémového softwaru, změny nastavení a nové programy, které si vyberete pro instalaci. Samostatná oblast uživatelských dat vám umožňuje kdykoliv později opětovnou instalaci spustitelného obrazu s novější verzí Fedory, zatímco vaše dokumenty, mediální soubory a další důležité informace zůstanou zachovány.

6. Nevýhody spustitelného obrazu

 • Při užívání tohoto spustitelného obrazu na DVD může být váš počítač mnohem pomalejší při odpovídání na vaše akce nebo může vyžadovat více času k dokončení úloh, než se systémem nainstalovaným na pevném disku. Disky DVD poskytují data počítači mnohem pomaleji než pevné disky. Je k dispozici méně systémové paměti vašeho počítače pro spouštění a běh aplikací. Běh spustitelného obrazu z RAM vykoupí vyšší paměťové nároky za rychlejší časy odpovědí.
 • Kvůli omezením kapacity, je obsaženo méně programů než v plné instalaci Fedory. Vaše oblíbené aplikace se nemusí v tomto spustitelném obrazu nacházet, ačkoliv v plné instalaci Fedory se nacházet mohou a běhat velmi dobře.

  Důležité - trvalost spustitelného USB

  Spustitelné obrazy na USB s trvalostí vám umožňují instalovat nové aplikace do vašeho systému Fedora. Existuje zde omezení kapacity dostupné pro nové aplikace. Rozhodnete-li se provést mnoho změn v nainstalovaném softwaru, nainstalujte Fedoru na pevný disk.
 • Nemůžete trvale nainstalovat nové aplikace ve spustitelném obrazu na DVD. Pro vyzkoušení jiných aplikací nebo nových verzí současných aplikací musíte buď použít spustitelný obraz na USB s trvalostí, nebo nainstalovat Fedoru na vašem počítači. Můžete být schopni dočasně nainstalovat nebo aktualizovat aplikace, nicméně pokud máte dostatečnou systémovou paměť. Většina systémů vyžaduje více než 512 MB paměti RAM pro úspěšné instalace nebo aktualizace. Tyto změny budou ztraceny poté, co spustitelný obraz vypnete.
 • Změny se mohou rovněž vytratit, pokud využití systémové paměti přinutí systém znovu načíst původní software nebo nastavení ze spustitelného souboru na DVD. Toto chování je pro spustitelné DVD obrazy typické a v plné instalaci Fedory nenastává.

7. Experimentování se spustitelným obrazem

Abyste nalezli programy, které vás zajímají, prozkoumejte ikony a nabídky na pracovní ploše a kolem ní. Navíc si můžete přát prozkoumat další schopnosti.

7.1. Přistupování k existujícím datům

Spustitelný systém může přistupovat k existujícím datům uloženým na:
 • disketových mechanikách
 • USB discích
 • diskových oddílech
Proto si můžete otestovat jak Fedora spolupůsobí s vašimi dokumenty, fotografiemi a multimediálními soubory a jak soubory vytvoření programy běžícími ve spustitelném prostředí Fedory fungují, když je přenesete do vašeho existujícího prostředí počítače.

7.2. Vytváření záložních kopií dat

Můžete použít spustitelný soubor k vytvoření záloh nebo archivních kopií dat, pokud váš počítač obsahuje:
 • vypalovací CD nebo DVD mechaniku
 • pevný disk s dostatečně volným prostorem
Soubory, které jsou normálně používány vaším předchozím operačním systémem, je-li spuštěn, nejsou používány ve spustitelném obrazu. Proto můžete použít spustitelný obraz pro zkopírování soubor, které dělají problémy zálohovacímu softwaru v předchozím operačním systému.

8. Instalace Fedory ze spustitelného obrazu

Pro nainstalování Fedory ze spustitelného obrazu:
 • V prostředí GNOME (výchozím prostředí pracovní plochy) přejeďte ukazatelem myši do levého horního rohu obrazovky a aktivujte přehled činností. Poté klikněte na ikonu Instalovat na pevný disk dole v panelu (vertikální pruh ikon po levé straně v přehledu činností).
 • V prostředí Xfce, na pracovní ploše poklepejte na ikonku Instalovat na pevný disk.
 • V prostředí KDE, poklepejte na ikonku Instalovat na pevný disk v adresáři pracovní plochy.
Po instalaci Fedory je možné si na trvalém základě přizpůsobit programy a nastavení dle svých preferencí. Ačkoliv spustitelný obraz nabízí pouze zlomek softwaru dostupného pro Fedoru, toto omezení padá v okamžiku, kdy Fedoru nainstalujete na počítač.
Stručná příručka instalace Fedory 15, k dispozici na docs.fedoraproject.org, poskytuje instrukce pro postupné kroky pro užití spustitelného obrazu k instalaci Fedory na obvyklé stolní a přenosné počítače.

9. Potřebujeme zpětnou vazbu!

If you find a typographical error in this manual, or if you have thought of a way to make this manual better, we would love to hear from you! Please submit a report in Bugzilla: http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/ against the product &PRODUCT;.
When submitting a bug report, be sure to mention the manual's identifier: &BOOKID;
Máte-li nějaký návrh na vylepšení dokumentace, pokuste se být při jeho popisu co nejkonkrétnější. Najdete-li chybu, uveďte prosím číslo oddílu a část okolního textu, abychom ji jednoduše našli.

A. Historie revizí

Přehled revizí
Revize 15.0Wed Apr 27 2011Nathan Thomas
Aktualizace pro Fedoru 15
Aktualizace pokynů pro prohlížení souborů na lokálních oddílech v Xfce 4.8
Revize 14.0Tue Oct 19 2010Nathan Thomas
Aktualizace pro Fedoru 14
Revize 13.1.0Sat Mar 27 2010Nathan Thomas
Aktualizace pro Fedoru 13
Přidány informace o spustitelných obrazech, jejichž velikost překračuje kapacitu CD
Sjednocení velkých písmen
Přidány informace o přístupu k souborům na pevném disku z Xfce