Skupinové kontakty pro IRC / Libera Chat

IRC síť libera.chat používá pro různé projekty termín "Skupiny". Skupinové kontakty na této síti požívají pro každou z těchto skupin zvláštních pravomocí nad svými skupinovými kanály. Navíc požadavky od skupinových kontaktů lze považovat za "oficiální" požadavky skupiny. Skupinové kontakty Fedory zastupují Fedoru vůči libera.chat.

Hlavní funkcí skupinových kontaktů je:

  • Kontrolovat/zpracovat požadavky na převlek (angl. cloak) a požádat správce libera.chat o jejich zpracování. (Převlekem je název počítače, který v sobě obsahuje název projektu místo skutečného názvu počítače nebo adresy IP. Jedná se o způsob jak oznámit vaši náležitost ke skupině.)

  • Získat (opětovně) a nastavit kontrolu kanálů IRC v jmenném prostoru skupiny "#fedora*"

Jak vstoupit do týmu / odstoupit

Skupinovými kontakty jsou členové projektu s vysokou mírou důvěry a jejich počet je záměrně nízký. Změny ve skupinových kontaktech libera.chat schvaluje Rada. Poté jsou změny provedeny správci libera.chat v podobě přidání / odstranění účtů.

Odpovědnost

  • Zpracovávat dle svých časových možností požadavky na "převlek": https://fedoraproject.org/wiki/LiberaCloaks.

  • Zpracovat požadavky na propojení s matrixem v https://pagure.io/irc nebo rovněž na základě požadavku získat opětovně kontrolu nad kanály ve jmeném prostoru #fedora*.

  • Naslouchat v kanálu #libera-communities za účelem vytvoření požadavků pro správce libera.chat.

Týmy, se kterými budete úzce spolupracovat

  • správci libera.chat v #libera.communities

  • Kterákoliv skupina Fedory s potřebou fungování IRC

Současní členové

  • Tom Calloway / spot

  • Nick Bebout / nb

  • Kevin Fenzi / nirik

Kontaktní informace