Kontakt na Radu Fedory

Rada Fedory používá 2 elektronické poštovní konference.

council-discuss (dříve "board-discuss") je veřejnou elektronickou konferencí . Přihlášení do konference je možné komukoliv, stejně jako přístup do archivů. Konference je hlavním diskusním místem Rady Fedory, s cílem buď dosáhnout shody, nebo předat vlákno diskuze na příhodnější místo k řešení. Na příklad technicky specifičtější vlákna mohou, po několika reakcích (komentářích) na council-discuss, být přesměrována (předána) k hlubší diskuzi do konference vývojářů.

council-private je neveřejná elektronická konference. Členství je omezeno na aktuální členy Rady a archivy jsou rovněž neveřejné. Konference se používá výlučně pro témata, která nelze diskutovat na veřejné konferenci council-discuss.

Council members are also often present on the #fedora-council IRC channel on Libera.Chat.

Máte-li záležitost, která by měla být řešena Radou, lze také vytvořit hlášení na instanci Pagure Rady. Jedná se veřejný systém pro sledování problémů. Pokud však máte záležitost, která je citlivá zejména z hlediska soukromí či bezpečnostni, lze při vytváření hlášení zaškrtnout políčko Private (neveřejné). Není-li záležitost nijak citlivá, měla by být diskutována veřejně, ve veřejné instanci Pagure nebo konferenci council-discuss.