Politika změny politiky

Navrhované změny politik Rady Fedory musí být veřejně oznámeny na council-discuss mailing listu a na Komunitním blogu Fedory, aby bylo možné získat zpětnou vazbu od komunity. Po minimálním odstupu dvou týdnů může Rada hlasovat o navrhované změně za použití volebního modelu úplné shody. Po schválení je změna zakompováná do stránky politik Rady.