Documentation for a newer release is available. View Latest

Přechod na vyšší verzi

Tato kapitola vysvětluje, jak provést přechod existující instalace Fedory na současné vydání. V zásadě existují dva způsoby:

Automatický přechod na vyšší verzi použitím příkazu dnf system upgrade

Způsob, kterému se dává přednost, je automatický přechod systému na vyšší verzi použitím pomocného programu dnf system upgrade. Informace pro provedení automatického přechodu viz Fedora Wiki DNF system upgrade.

Ruční reinstalace

Mimo spoléhání na dnf system upgrade lze nejnovější verzi Fedory reinstalovat. Součástí tohoto postupu je spuštění instalačního programu, jako byste prováděli čistou instalaci, nechat ho nalézt váš existující systém Fedory a přepis kořenového oddílu, zatímco data na dalších oddílech a svazcích zůstávají zachována. Stejný proces lze v případě potřeby použít i pro opětovnou instalaci (reinstalaci) systému. Podrobnější informace viz Ruční přechod na vyšší verzi systému a reinstalace.

Vždy si před povýšením na novou verzi či reinstalací systému zazálohujte svá data, bez ohledu na metodu, kterou jste si vybrali.

Ruční přechod na vyšší verzi systému a reinstalace

Naneštěstí, tuto kapitolu jsme ještě nenapsali a neexistuje ani speciální dokumentace na Wiki, která se věnuje ruční reinstalaci. Mezitím, než tento nedostatek odstraníme, můžete zkusit spustit instalaci normálně (ze zaváděcího CD/DVD/USB), vybrat ruční rozdělení disku v instalačním programu a opětovně užít existující oddíly, místo jejich odstranění a vytvoření znovu nových. Instrukce v Ručním rozdělení disku by mělo být ve většině případů jednoduché upravit za tímto účelem.