Documentation for a newer release is available. View Latest

Přechod na vyšší verzi

Tato kapitola vysvětluje, jak povýšit vaší současnou instalaci Fedory na aktuální vydání. Je možné si vybrat mezi dvěma způsoby:

Automatický přechod na vyšší verzi pomocí dnf system upgrade

The preferred way to upgrade your system is an automatic upgrade using the dnf system upgrade utility. For information on performing an automatic upgrade, see Fedora Wiki DNF system upgrade.

Ruční reinstalace

Mimo spoléhání na dnf system upgrade lze nejnovější verzi Fedory reinstalovat. Součástí tohoto postupu je spuštění instalačního programu, jako byste prováděli čistou instalaci, nechat ho nalézt váš existující systém Fedory a přepis kořenového oddílu, zatímco data na dalších oddílech a svazcích zůstávají zachována. Stejný proces lze v případě potřeby použít i pro opětovnou instalaci (reinstalaci) systému. Podrobnější informace viz Ruční přechod na vyšší verzi systému a reinstalace.

Vždy si před povýšením na novou verzi či reinstalací systému zazálohujte svá data, bez ohledu na metodu, kterou jste si vybrali.

Ruční přechod na vyšší verzi nebo reinstalace

Naneštěstí, tuto kapitolu jsme ještě nenapsali a neexistuje ani speciální dokumentace na Wiki, která se věnuje ruční reinstalaci. Mezitím, než tento nedostatek odstraníme, můžete zkusit spustit instalaci normálně (ze zaváděcího CD/DVD/USB), vybrat ruční rozdělení disku v instalačním programu a opětovně užít existující oddíly, místo jejich odstranění a vytvoření znovu nových. Instrukce v Ručním rozdělení disku by mělo být ve většině případů jednoduché upravit za tímto účelem.