Jaká je organizační struktura Fedory?

Schéma organizace Fedory

Fedora je velký projekt, s mnoha částmi v pohybu a desítkami skupin a podskupin. Toto schéma poskytuje základní přehled a nástin, jak jednotlivé součásti do sebe zapadají. Rada Fedory je náš zastřešující řídicí a správní orgán. Většina projektu se pak organizačně člení zhruba pod FESCo (Technický řídicí výbor Fedory) nebo Mindshare výbor.

Technické týmy obsahují seznam technických týmů a iniciativ, většina z nich svojí činností spadá pod FESCo.

Mnoho skupin má spíše neformální charakter, nechápejte proto schéma za „vytesané do kamene“. Stejně tak pokud vše na vás působí v tento okamžik příliš složitě, nemějte obavy, Fedora je přátelský projekt – prostě si vyberte oblast, která vás zajímá, představte se lidem, kteří se jí zabývají, a zahajte svou činnost. A nebo, nevíte-li kde začít, podívejte se na jak se zapojit.