Documentation for a newer release is available. View Latest

Automating the Installation with Kickstart

Kickstart installations offer a means to automate the installation process, either partially or fully. Kickstart files contain answers to all questions normally asked by the installation program, such as what time zone do you want the system to use, how should the drives be partitioned or which packages should be installed. Providing a prepared Kickstart file when the installation begins therefore allows the you to perform the installation automatically, without need for any intervention from the user. This is especially useful when deploying Fedora on a large number of systems at once.

All Kickstart scripts and the log files of their execution are stored in the /tmp directory to assist with debugging installation issues.

How to Perform a Kickstart Installation

Kickstart installations can be performed using a local DVD, a local hard drive, or via NFS, FTP, HTTP, or HTTPS.

To use Kickstart, you must:

 1. Create a Kickstart file.

 2. Create boot media or configure a network boot (PXE) server which will be used to begin the installation.

 3. Aseta Kickstart-tiedosto käytettäväksi siirrettävällä tietovälineellä, kiintolevyllä tai verkkosijainnissa.

 4. Aloita Kickstart-asennus käynnistämällä asennusohjelma ja käyttämällä käynnistysvaihtoehtoa kertoaksesi asennusohjelmalle, mistä Kickstart-tiedosto löytyy.

Tässä luvussa selitetään nämä vaiheet yksityiskohtaisesti.

Creating a Kickstart File

Itse Kickstart-tiedosto on pelkkä tekstitiedosto, joka sisältää avainsanoja, jotka on lueteltu kohdassa Kickstart Syntax Reference, ja toimivat asennuksen ohjeina. Mitä tahansa tekstieditoria, joka pystyy tallentamaan tiedostoja ASCII-tekstina (kuten Gedit tai vim Linux-järjestelmissä tai Muistio Windows-järjestelmissä), voidaan käyttää Kickstart-tiedostojen luomiseen ja muokkaamiseen.

Suositeltu tapa luoda Kickstart-tiedostoja on suorittaa manuaalinen asennus ensin yhteen järjestelmään. Kun asennus on valmis, kaikki asennuksen aikana tehdyt valinnat tallennetaan tiedostoon nimeltä anaconda-ks.cfg, joka sijaitsee asennetun järjestelmän /root/-hakemistossa. Voit sitten kopioida tämän tiedoston, tehdä tarvittavat muutokset ja käyttää tuloksena olevaa asetustiedostoa myöhemmissä asennuksissa.

Kun luot Kickstart-tiedostoa, huomioi seuraavat asiat:

 • Risuaita-merkillä (#) alkavia rivejä käsitellään kommentteina, eikä niitä huomioida.

 • Osat on määritettävä järjestyksessä. Osioissa olevien tuotteiden ei tarvitse olla tietyssä järjestyksessä, ellei toisin mainita. Oikea osien järjestys on:

  • Komento-osio, joka sisältää todelliset Kickstart-komennot ja asetukset, jotka on lueteltu kohdassa Kickstart-syntaksiviittaus. Huomaa, että jotkin komennot, kuten install, ovat pakollisia, mutta useimmat komennot ovat valinnaisia.

  • %packages -osio, joka sisältää luettelon asennettavista paketeista ja pakettiryhmistä. Katso lisätietoja kohdasta %packages (pakollinen) - Paketin valinta.

  • %pre ja %post osiot, jotka sisältävät asennusta edeltävät ja asennuksen jälkeiset komentosarjat. Nämä kaksi osaa voivat olla missä tahansa järjestyksessä, eivätkä ole pakollisia. Katso %pre (valinnainen) - Pre-installation Script ja %post (valinnainen) - Post (valinnainen) Script saadaksesi lisätietoja.

   %packages, %pre ja %post osioiden tulee päättyä %end, muuten asennusohjelma hylkää Kickstart-tiedoston. Pääkomento-osassa ei ole erityistä loppulausetta.

 • Vaadittujen kohteiden poisjättäminen johtaa siihen, että asennusohjelma pyytää käyttäjää vastaamaan kyseiseen kohteeseen, aivan kuten käyttäjältä kysyttäisiin tyypillisen asennuksen aikana. Kun vastaus on annettu, asennus jatkuu. Huomaa, että jos asentamassasi järjestelmässä ei ole näyttöä, et näe kehotetta ja asennus näyttää epäonnistuneen.

Kickstart-tiedoston tarkistaminen

Kun luot tai mukautat kickstart-tiedostoa, on hyödyllistä varmistaa, että se on kelvollinen, ennen kuin yrität käyttää sitä asennuksessa. Fedora sisältää ksvalidator-komentoriviohjelman, jota voidaan käyttää tähän. Tämä työkalu on osa pykickstart-pakettia. Asenna tämä paketti suorittamalla seuraava komento:

# dnf install pykickstart

Paketin asennuksen jälkeen voit tarkistaa Kickstart-tiedoston seuraavalla komennolla:

$ ksvalidator /polku/jossa/kickstart.ks

Korvaa /polku/jossa/kickstart.ks sen Kickstart-tiedoston polulla, jonka haluat tarkistaa.

Lisätietoja tästä työkalusta on ksvalidator(1) -manuaalisivulla.

Muista, että validointityökalulla on rajoituksensa. Kickstart-tiedosto voi olla hyvin monimutkainen; ksvalidator voi varmistaa, että syntaksi on oikea ja että tiedosto ei sisällä poistettuja valintoja, mutta se ei voi taata asennuksen onnistumista. Se ei myöskään yritä vahvistaa Kickstart-tiedoston %pre-, %post- ja %packages-osiota.

Kickstart-tiedoston asettaminen saataville

Kun olet luonut Kickstart-tiedoston, voit sijoittaa sen johonkin seuraavista paikoista:

 • siirrettävälle tietovälineelle, kuten asennusjärjestelmään kytketylle DVD- tai USB-muistitikulle

 • kiintolevylle, joka on kytketty asennusjärjestelmään

 • verkkojakoon, joka on tavoitettavissa asennusjärjestelmästä

Normaalisti Kickstart-tiedosto kopioidaan siirrettävälle tietovälineelle tai kiintolevylle tai asetetaan saataville verkosta. Tiedoston sijoittaminen verkkosijaintiin täydentää Kickstart-asennuksissa tavallista lähestymistapaa, joka on myös verkkopohjainen: järjestelmä käynnistetään PXE-palvelimen avulla, Kickstart-tiedosto ladataan verkkojaosta ja tiedostossa määritellyt ohjelmistopaketit ladataan etäasennuslähteistä.

Asennuspalvelimen määrittäminen tarjoaa lisätietoja verkkopohjaisen asennuksen valmistelusta.

Kickstart-asennuksen aloittaminen

Kun sinulla on kaikki valmiina - olet luonut kelvollisen Kickstart-tiedoston ja sinulla on käytettävissä joko paikallinen käynnistysmedia tai PXE-palvelin, voit aloittaa Kickstart-asennuksen. Sinun on käytettävä inst.ks= käynnistysvaihtoehtoa joko käynnistysvalikossa (kun käynnistetään paikalliselta medialta) tai lisättävä tämä vaihtoehto PXE-palvelimesi kokoonpanoon. Lisätietoja Kickstart-asennuksissa käytetyistä käynnistysasetuksista on kohdassa Kickstart Boot Options.