Documentation for a newer release is available. View Latest

Vianmääritys

Tässä luvussa on ohjeita siitä, kuinka saada apua, kun jokin menee pieleen. Siinä käsitellään myös joitain yleisiä asennusongelmia ja niiden ratkaisuja.

Avun saaminen

Internetissä on monia paikkoja, joista voi olla apua, kun kohtaat ongelman, jota ei ole kuvattu tässä luvussa: keskustelupalstat, blogit, IRC ja paljon muita. Jotkut suosituimmista paikoista, joista voit löytää apua, ovat:

 • linkki:https://ask.fedoraproject.org/en/questions/[Kysy Fedoralta] - Fedoran tietokanta, saatavilla useilla kielillä

 • #fedora IRC-kanava linkissä:https://libera.chat/[Libera-pikakeskustelu] - yksi tärkeimmistä Fedora-käyttäjien käyttämistä IRC-kanavista, vain englanniksi

 • Fedora Project Wiki - Fedora-projektin virallinen Wiki

 • Stack Exchange - englanninkielinen kysymys- ja vastaus keskustelu, joka ei ole vain Fedoraan liittyvä

Yllä oleva luettelo ei suinkaan ole täydellinen - voit löytää apua myös monista muista paikoista. Lisätietoja käytettävissä olevista resursseista, kuten IRC-kanavista ja postituslistoista, on saatavilla https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help.

Ennen kuin aloitat uuden keskustelun tai pyydät apua keneltäkään IRC:ssä, sinun tulee aina tehdä tutkimusta itse. Jos kohtaat ongelman, on yleensä hyvä mahdollisuus, että joku muu törmäsi samaan ongelmaan ennen sinua ja julkaisi ratkaisun jossain. Keskustelun avaaminen jostakin jo muualla selitetystä asiasta tai yleisen kysymyksen esittäminen, johon on vastattu monta kertaa aiemmin, ei todennäköisesti johda ystävälliseen, rakentavaan vastaukseen.

Kun pyydät apua asennukseen liittyvien ongelmien vianmäärityksessä, sinua saatetaan pyytää toimittamaan asennusohjelman luomia lokitiedostoja. Alla olevissa osioissa kerrotaan, mitkä tiedostot luodaan, mikä niiden sisältö on ja kuinka ne siirretään asennusjärjestelmästä.

Asennuksen aikana luodut lokitiedostot

Virheenkorjausta varten Anaconda kirjaa asennustoiminnot tiedostoihin /tmp-hakemistossa. Nämä tiedostot on lueteltu seuraavassa taulukossa.

Taulukko 1. Lokitiedostot ja niiden sisältö
Lokitiedosto Sisältö

/tmp/anaconda.log

yleiset Anaconda viestit

/tmp/program.log

kaikki asennuksen aikana ajetut ulkoiset ohjelmat

/tmp/storage.log

laajat tallennusmoduulitiedot

/tmp/packaging.log

rpm paketin asennusviestit

/tmp/syslog

laitteistoon liittyvät järjestelmäviestit

Jos asennus epäonnistuu, näiden tiedostojen viestit yhdistetään tiedostoon /tmp/anaconda-tb-identifier, jossa identifier on satunnainen merkkijono.

Lokitiedostojen siirtäminen asennusjärjestelmästä

Kaikki kohdassa Asennuksen aikana luodut lokitiedostot kuvatut tiedostot sijaitsevat asennusohjelman RAM-levyllä, mikä tarkoittaa, että niitä ei tallenneta pysyvästi ja ne katoavat, kun järjestelmä sammutetaan. Jos haluat tallentaa ne pysyvästi, kopioi ne toiseen verkon järjestelmään käyttämällä scp asennusohjelmaa suorittavassa järjestelmässä tai kopioi ne asennettuun tallennuslaitteeseen (kuten USB-muistitikulle). Yksityiskohdat lokitiedostojen siirtämisestä ovat alla. Huomaa, että jos käytät USB-muistitikkua tai muuta siirrettävää tietovälinettä, varmista, että varmuuskopioit kaikki sen tiedot ennen toimenpiteen aloittamista.

Lokitiedostojen siirtäminen USB-asemaan

 1. Paina asennettavassa järjestelmässä Ctrl+Alt+F2 päästäksesi komentotulkkikehotteeseen. Kirjaudut sisään root-tilille ja pääset käyttämään asennusohjelman väliaikaista tiedostojärjestelmää.

 2. Liitä USB-muistitikku järjestelmään ja suorita komento dmesg. Näkyviin tulee loki, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaikista viimeaikaisista tapahtumista. Tämän lokin alaosassa näet joukon viestejä, jotka johtuvat juuri liittämäsi USB-muistitikulta. Se näyttää seuraavanlaiselta rivijoukolta:

  [ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Liitetty siirrettävä SCSI-levy

  Huomaa yhdistetyn laitteen nimi - yllä olevassa esimerkissä, se on sdb.

 3. Siirry hakemistoon /mnt ja luo siellä uusi hakemisto, joka toimii USB-aseman asennuskohteena. Hakemiston nimellä ei ole väliä; tässä esimerkissä käytetään nimeä usb.

  # mkdir usb
 4. Liitä USB-asema juuri luotuun hakemistoon. Huomaa, että useimmissa tapauksissa et halua liittää koko asemaa, vaan osion siihen. Siksi älä käytä nimeä sdb - käytä sen osion nimeä, johon haluat kirjoittaa lokitiedostot. Tässä esimerkissä käytetään nimeä sdb1.

  # mount /dev/sdb1 /mnt/usb

  Voit nyt varmistaa, että olet liitänyt oikean laitteen ja osion avaamalla sen ja luettelemalla sen sisällön – luettelon tulee vastata sitä, mitä odotat asemassa olevan.

  # cd /mnt/usb
  # ls
 5. Kopioi lokitiedostot liitettyyn laitteeseen.

  # cp /tmp/*log /mnt/usb
 6. Irrota USB-muistitikku. Jos saat virheilmoituksen, jonka mukaan kohde on varattu, vaihda työhakemistosi liitoskohdan ulkopuolelle (esimerkiksi /).

  # umount /mnt/usb

Asennuksen lokitiedostot ovat nyt tallennettu USB-muistitikulle.

Lokitiedostojen siirto verkon kautta

 1. Paina asennettavassa järjestelmässä Ctrl+Alt+F2 päästäksesi komentotulkkikehotteeseen. Kirjaudut sisään root-tilille ja pääset käyttämään asennusohjelman väliaikaista tiedostojärjestelmää.

 2. Siirry hakemistoon /tmp, jossa lokitiedostot sijaitsevat:

  # cd /tmp
 3. Kopioi lokitiedostot toiseen koneeseen verkossa komennolla scp:

  # scp *log @:

  Korvaa <käyttäjä> kohdejärjestelmän kelvollisella käyttäjänimellä, <osoite> kohdejärjestelmän osoitteella tai isäntänimellä ja <polku> polulla hakemistoon, johon haluat tallentaa lokitiedostot. Jos esimerkiksi haluat kirjautua sisään käyttäjänä "john" järjestelmään, jonka IP-osoite on 192.168.0.122, ja sijoittaa lokitiedostot kyseisen koneen hakemistoon /home/john/logs/, komento on:

  # scp *log john@192.168.0.122:/home/john/logs/

  Kun muodostat yhteyden kohdekoneeseen ensimmäistä kertaa, saatat nähdä seuraavankaltaisen viestin:

  The authenticity of host '192.168.0.122 (192.168.0.122)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is a4:60:76:eb:b2:d0:aa:23:af:3d:59:5c:de:bb:c4:42.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

  Kirjoita "yes" ja paina Enter jatkaaksesi. Anna sitten kelvollinen salasana pyydettäessä. Tiedostot alkavat siirtyä määritettyyn hakemistoon kohdejärjestelmässä.

Asennuksen lokitiedostot tallennetaan nyt pysyvästi kohdejärjestelmään ja ovat luettavissa.

Ongelma asennuksen aloittamisessa

Ongelmia graafisen asennuksen käynnistämisessä

Joillakin näytönohjaimilla varustetuissa järjestelmissä on ongelmia graafisen asennusohjelman käynnistämisessä. Jos asennusohjelma ei toimi oletusasetuksilla, se yrittää käynnistyä alhaisemman resoluution tilassa. Jos sekin epäonnistuu, asennusohjelma yrittää käynnistyä tekstitilassa.

Näyttöongelmiin on useita mahdollisia ratkaisuja, joista useimpiin liittyy mukautettujen käynnistysasetusten määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa Asennusjärjestelmän määrittäminen käynnistysvalikossa.

Käytä perusgrafiikkatilaa

Voit yrittää suorittaa asennuksen perusnäytönohjaimen avulla. Voit tehdä tämän muokkaamalla asennusohjelman käynnistysasetuksia ja liittämällä inst.xdriver=vesa komentorivin loppuun.

Määritä näytön tarkkuus manuaalisesti

Jos asennusohjelma ei tunnista näytön tarkkuutta, voit ohittaa automaattisen tunnistuksen ja määrittää sen manuaalisesti. Voit tehdä tämän lisäämällä käynnistysvalikon inst.resolution=x-vaihtoehdon, jossa x on näytön resoluutio (esimerkiksi 1024x768 ).

Käytä vaihtoehtoista videoohjainta

Voit myös yrittää määrittää mukautetun videoohjaimen ohittaen asennusohjelman automaattisen tunnistuksen. Määritä ohjain käyttämällä inst.xdriver=x vaihtoehtoa, jossa x on laiteohjain, jota haluat käyttää (esimerkiksi `nouveau `).

Jos mukautetun videoohjaimen määrittäminen ratkaisee kohtaamasi ongelma, sinun tulee ilmoittaa siitä virheenä osoitteessa https://bugzilla.redhat.com Anaconda-komponentin alla. Anacondan pitäisi pystyä tunnistamaan laitteistosi automaattisesti ja käyttämään asianmukaista ohjainta ilman sinun apuasi.

Suorita asennus VNC:a käyttäen

Jos yllä olevat vaihtoehdot epäonnistuvat, voit käyttää erillistä järjestelmää päästäksesi graafiseen asennukseen verkon kautta käyttämällä Virtual Network Computing (VNC) -protokollaa. Katso lisätietoja VNC-asennuksesta kohdasta Asennus VNC:llä.

Sarjakonsolia ei havaittu

Joissakin tapauksissa asennuksen yrittäminen tekstitilassa sarjakonsolin avulla johtaa siihen, että konsoli ei näytä tulosta. Tämä tapahtuu järjestelmissä, joissa on näytönohjain, mutta näyttö ei ole kytkettynä. Jos Anaconda havaitsee näytönohjaimen, se yrittää käyttää sitä näyttämään tulosta, vaikka näyttöä ei olisi liitetty siihen.

Jos haluat suorittaa tekstipohjaisen asennuksen sarjakonsolilla, käytä inst.text ja console= käynnistysasetuksia. Katso lisätietoja kohdasta Käynnistysasetukset.

Ongelma asennuksen aikana

Levyjä ei havaittu

Asennuskohde-näytön alareunaan saattaa ilmestyä seuraava virhesanoma: Ei levyjä havaittu. Sammuta tietokone, kytke vähintään yksi levy ja käynnistä uudestaan suorittaaksesi asennus loppuun.

Viesti osoittaa, että Anaconda ei löytänyt kirjoitettavaa tallennuslaitetta, johon voisi asentaa. Varmista siinä tapauksessa ensin, että järjestelmässäsi on liitettynä vähintään yksi tallennuslaite.

Jos järjestelmäsi käyttää laitteisto-RAID-ohjainta, varmista, että ohjain on määritetty oikein ja että se toimii. Katso ohjeet ohjaimesi dokumentaatiosta.

Jos asennat yhteen tai useampaan iSCSI-laitteeseen eikä järjestelmässä ole paikallista tallennustilaa, varmista, että kaikki tarvittavat LUN-tunnukset (Loogiset yksikkönumerot) esitetään asianmukaiselle HBA:lle (Host Bus Adapter).

Jos varmistit, että sinulla on liitetty ja oikein määritetty tallennuslaite ja viesti näkyy edelleen, kun käynnistät järjestelmän uudelleen ja aloitat asennuksen uudelleen, se tarkoittaa, että asennusohjelma ei tunnistanut tallennustilaa. Useimmissa tapauksissa tämä viesti tulee näkyviin, kun yrität asentaa SCSI-laitteeseen, jota asennusohjelma ei tunnista.

Ongelmat asennuksen jälkeen

Pääkäyttäjän salasanan nollaaminen

Jos kadotit järjestelmän pääkäyttäjän salasanan ja sinulla on pääsy käynnistyslataajaan, voit nollata salasanan muokkaamalla GRUB2-kokoonpanoa.

Pääkäyttäjän salasanan nollaaminen
 1. Käynnistä järjestelmä ja odota, kunnes GRUB2-valikko tulee näkyviin.

 2. Korosta käynnistyslataimen valikossa mikä tahansa merkintä ja muokkaa sitä painamalla e.

 3. Etsi rivi, joka alkaa sanalla "linux". Liitä tämän rivin loppuun seuraava:

  init=/bin/sh
 4. Paina F10 tai Ctrl+X käynnistääksesi järjestelmän juuri muokkaamillasi asetuksilla.

  Kun järjestelmä käynnistyy, sinulle esitetään komentotulkkikehote ilman käyttäjänimeä tai salasanaa:

  sh-4.2#
 5. Lataa asennettu SELinux-käytäntö:

  sh-4.2# /usr/sbin/load_policy -i
 6. Suorita seuraava komento asentaaksesi juuriosio uudelleen:

  sh4.2# mount -o remount,rw /
 7. Nollaa pääkäyttäjän salasana:

  sh4.2# passwd root

  Anna uusi pääkäyttäjän salasana pyydettäessä ja vahvista painamalla Enter-näppäintä. Anna salasana toisen kerran varmistaaksesi, että kirjoitit sen oikein ja vahvista painamalla Enter uudelleen. Jos molemmat salasanat täsmäävät, näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa onnistuneesta pääkäyttäjän salasanan vaihdosta.

 8. Liitä juuriosio uudelleen, tällä kertaa vain luku -tilassa:

  sh4.2# mount -o remount,ro /
 9. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Tästä lähtien voit kirjautua sisään root-käyttäjänä käyttämällä uutta salasanaa, joka määritettiin tämän toimenpiteen aikana.

Etkö voi käynnistää RAID-kortiltasi?

Jos olet suorittanut asennuksen etkä voi käynnistää järjestelmää kunnolla, sinun on ehkä asennettava se uudelleen ja osioitava järjestelmän tallennustila eri tavalla.

Jotkut BIOS-tyypit eivät tue käynnistystä RAID-korteilta. Kun olet lopettanut asennuksen ja käynnistänyt järjestelmän uudelleen ensimmäisen kerran, näkyviin saattaa tulla tekstipohjainen näyttö, jossa näkyy käynnistyslataimen kehote (esimerkiksi "grub>") ja vilkkuva kohdistin. Jos näin on, sinun on osioitava järjestelmä uudelleen ja siirrettävä /boot'-osio ja käynnistyslatain RAID-ryhmän ulkopuolelle. `/boot-osion ja käynnistyslataimen on oltava samassa asemassa.

Kun nämä muutokset on tehty, sinun pitäisi pystyä viimeistelemään asennus ja käynnistämään järjestelmä oikein. Lisätietoja osioista on kohdassa Asennuskohde.

Ongelmia graafisen käynnistysjärjestyksen kanssa

Kun olet lopettanut asennuksen ja käynnistänyt järjestelmän uudelleen ensimmäisen kerran, on mahdollista, että järjestelmä lakkaa vastaamasta graafisen käynnistysjakson aikana ja vaatii nollauksen. Tässä tapauksessa käynnistyslatain näytetään onnistuneesti, mutta minkä tahansa merkinnän valitseminen ja järjestelmän käynnistysyritys pysäyttää sen. Tämä tarkoittaa yleensä ongelmaa graafisessa käynnistysjärjestyksessä; Voit ratkaista tämän ongelman poistamalla graafisen käynnistyksen käytöstä. Voit tehdä tämän muuttamalla asetusta väliaikaisesti käynnistyksen yhteydessä ennen kuin muutat sen pysyvästi.

Graafisen käynnistyksen poistaminen käytöstä väliaikaisesti
 1. Käynnistä tietokone ja odota, kunnes käynnistyslataimen valikko tulee näkyviin. Jos asetat käynnistyslataimen aikakatkaisujakson arvoksi 0, pääset sinne pitämällä Esc-näppäintä alaspainettuna.

 2. Kun käynnistyslataimen valikko tulee näkyviin, korosta kohdistinnäppäimillä merkintä, jonka haluat käynnistää, ja paina e-näppäintä muokataksesi tämän merkinnän asetuksia.

 3. Etsi asetusluettelosta ytimen rivi - eli rivi, joka alkaa avainsanalla "linux" (tai joissain tapauksissa "linux16" tai "linuxefi"). Etsi tältä riviltä rhgb-vaihtoehto ja poista se. Vaihtoehto ei välttämättä ole heti näkyvissä; käytä kohdistinnäppäimiä selataksesi ylös ja alas.

 4. Paina F10 tai Ctrl+X käynnistääksesi järjestelmäsi muokatuilla asetuksilla.

Jos järjestelmä käynnistyi onnistuneesti, voit kirjautua sisään normaalisti. Sitten sinun on poistettava graafinen käynnistys pysyvästi käytöstä - muuten sinun on suoritettava edellinen toimenpide joka kerta, kun järjestelmä käynnistyy. Voit muuttaa käynnistysasetuksia pysyvästi seuraavasti.

Graafisen käynnistyksen poistaminen käytöstä pysyvästi
 1. Kirjaudu sisään root-tilille komennolla su -:

  $ su -
 2. Avaa /etc/default/grub -määritystiedosto pelkällä tekstieditorilla, kuten vim.

 3. Etsi grub-tiedostosta rivi, joka alkaa sanoilla GRUB_CMDLINE_LINUX. Rivin pitäisi näyttää seuraavanlaiselta:

  GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rhel/root rd.md=0 rd.dm=0 vconsole.keymap=us $([ -x /usr/sbin/rhcrashkernel-param ] && /usr/sbin/rhcrashkernel-param || :) rd.luks=0 vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=vg_rhel/swap rhgb quiet"

  Poista rhgb-vaihtoehto tältä riviltä.

 4. Tallenna muokattu asetustiedosto.

 5. Päivitä käynnistyslataimen kokoonpano suorittamalla seuraava komento:

  # grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg

Kun olet suorittanut tämän toimenpiteen, voit käynnistää tietokoneen uudelleen. Fedora ei enää käytä graafista käynnistysjärjestystä. Jos haluat ottaa graafisen käynnistyksen käyttöön, noudata samaa menettelyä, lisää rhgb-vaihtoehto GRUB_CMDLINE_LINUX-riville /etc/default/grub-tiedostoon ja päivitä käynnistyslataimen asetukset uudelleen komennolla grub2. -mkconfig.

Lue Fedora System Administrator’s Guide saadaksesi lisätietoja GRUB2-käynnistyslataimen käyttämisestä.

Käynnistäminen graafiseen ympäristöön

Jos olet asentanut X Window Systemin ja työpöytäympäristön, kuten GNOME, mutta et näe graafista työpöytäympäristöä, kun kirjaudut sisään järjestelmään, voit käynnistää sen manuaalisesti käyttämällä startx komentoa. Huomaa kuitenkin, että tämä on vain kertaluonteinen korjaus, eikä se muuta kirjautumisprosessia tulevia kirjautumisia varten.

Jos haluat määrittää järjestelmäsi siten, että voit kirjautua sisään graafisessa kirjautumisnäytössä, sinun on muutettava oletusarvo systemd kohteeksi graphical.target. Kun olet valmis, käynnistä tietokone uudelleen. Saat graafisen kirjautumiskehotteen järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Graafisen kirjautumisen asettaminen oletukseksi
 1. Avaa komentotulkkikehote. Jos olet käyttäjätililläsi, vaihda pääkäyttäjäksi kirjoittamalla su - -komento.

 2. Muuta oletuskohteeksi "graphical.target". Voit tehdä tämän suorittamalla seuraavan komennon:

  # systemctl set-default graphical.target

Graafinen kirjautuminen on nyt oletusarvoisesti käytössä - sinulle esitetään graafinen kirjautumiskehote seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Jos haluat kumota tämän muutoksen ja jatkaa tekstipohjaisen kirjautumiskehotteen käyttöä, suorita seuraava komento "root"-käyttäjänä:

# systemctl set-default multi-user.target

Lisätietoja kohteista systemd:ssa on Fedora -järjestelmänvalvojan oppaassa.

Graafista käyttöliittymää ei ole

Jos sinulla on vaikeuksia saada X (X Window System) käynnistymään, on mahdollista, että sitä ei ole asennettu. Jotkut esiasetetuista perusympäristöistä, jotka voit valita asennuksen aikana, kuten "Minimal install" tai "Web Server", eivät sisällä graafista käyttöliittymää - se on asennettava manuaalisesti.

Jos haluat X:n, voit asentaa tarvittavat paketit asennuksen jälkeen DNF-paketinhallinnan avulla. Jos haluat esimerkiksi asentaa GNOME, käytä komentoa dnf install gnome-shell root-käyttäjänä.

X-palvelin kaatuu käyttäjän kirjautumisen jälkeen

Jos sinulla on ongelmia X-palvelimen kaatuessa käyttäjän kirjautuessa sisään, yksi tai useampi tiedostojärjestelmäsi voi olla täynnä (tai lähes täynnä). Varmista, että tämä on kohtaamasi ongelma, suorittamalla seuraava komento:

$ df -h

Tulos auttaa sinua diagnosoimaan, mikä osio on täynnä - useimmissa tapauksissa ongelma on /home-osiossa. df-komennon esimerkkituloste voi näyttää seuraavanlaiselta:

Filesystem                 Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_rhel-root           20G 6.0G  13G 32% /
devtmpfs                  1.8G   0 1.8G  0% /dev
tmpfs                    1.8G 2.7M 1.8G  1% /dev/shm
tmpfs                    1.8G 1012K 1.8G  1% /run
tmpfs                    1.8G   0 1.8G  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                    1.8G 2.6M 1.8G  1% /tmp
/dev/sda1                  976M 150M 760M 17% /boot
/dev/dm-4                  90G  90G   0 100% /home

Yllä olevassa esimerkissä voit nähdä, että /home-osio on täynnä, mikä aiheuttaa kaatumisen. Voit tehdä tilaa osiolle poistamalla tarpeettomat tiedostot. Kun olet vapauttanut levytilaa, käynnistä X komennolla startx.

Lisätietoja komennosta df ja selitys käytettävissä olevista vaihtoehdoista (kuten tässä esimerkissä käytetty -h) on `df(1)-manuaalisivulla.

Eikö RAM-muistiasi tunnisteta?

Joissakin tapauksissa kerneli ei tunnista kaikkea muistiasi (RAM), mikä saa järjestelmän käyttämään vähemmän muistia kuin on asennettu. Voit selvittää, kuinka paljon RAM-muistia käytetään komennolla free -m. Jos näytettävä muistin kokonaismäärä ei vastaa odotuksiasi, on todennäköistä, että ainakin yksi muistimoduuleistasi on viallinen. BIOS-pohjaisissa järjestelmissä voit testata järjestelmän muistia Memtest86+-apuohjelmalla – katso lisätietoja Muistin (RAM) testaustilan lataaminen.

Jos sinulla on asennettuna vähintään 4 Gt muistia, mutta Fedora näyttää vain noin 3,5 Gt tai 3,7 Gt, olet luultavasti asentanut 32-bittisen Fedora -version 64-bittiseen ytimeen. Käytä nykyaikaisissa järjestelmissä 64-bittistä (x86_64) versiota.

Joissakin laitteistokokoonpanoissa osa järjestelmän RAM-muistista on varattu, eikä se ole pääjärjestelmän käytettävissä. Erityisesti kannettavat tietokoneet, joissa on integroitu näytönohjain, varaavat jonkin verran muistia GPU:lle. Esimerkiksi kannettava tietokone, jossa on 4 Gt RAM-muistia ja integroitu Intel-näytönohjain, näyttää vain noin 3,7 Gt vapaata muistia jopa 64-bittisellä järjestelmällä.

Lisäksi kdump kaatuvan ytimen tyhjennysmekanismi varaa jonkin verran muistia toissijaiselle ytimelle, jota käytetään ensisijaisen ytimen kaatumisen varalta. Tämä varattu muisti ei myöskään näy käytettävissä olevana, kun käytetään free-komentoa. Lisätietoja kdump:sta ja sen muistivaatimuksista on Fedora -järjestelmänvalvojan oppaassa.

Jos varmistit, että muistissasi ei ole ongelmia, voit yrittää asettaa muistin määrän manuaalisesti käyttämällä mem= kerneliasetusta.

Muistin määrittäminen manuaalisesti
 1. Käynnistä tietokone ja odota, kunnes käynnistyslataimen valikko tulee näkyviin. Jos asetat käynnistyslataimen aikakatkaisujakson arvoksi 0, pääset sinne pitämällä Esc-näppäintä alaspainettuna.

 2. Kun käynnistyslataimen valikko tulee näkyviin, korosta kohdistinnäppäimillä merkintä, jonka haluat käynnistää, ja paina e-näppäintä muokataksesi tämän merkinnän asetuksia.

 3. Etsi asetusluettelosta kernelin rivi - eli rivi, joka alkaa avainsanalla "linux" (tai joissakin tapauksissa "linux16"). Liitä seuraava vaihtoehto tämän rivin loppuun:

  mem=xxM

  Korvaa xx sillä RAM-muistin määrällä, joka sinulla on megatavuina.

 4. Paina F10 tai Ctrl+X käynnistääksesi järjestelmäsi muokatuilla asetuksilla.

 5. Odota, että järjestelmä käynnistyy ja kirjaudu sisään. Avaa sitten komentorivi ja suorita free -m -komento uudelleen. Jos komennon näyttämä RAM-muistin kokonaismäärä vastaa odotuksiasi, lisää seuraava /etc/default/grub-tiedoston riville, joka alkaa GRUB_CMDLINE_LINUX, tehdäksesi muutoksen pysyväksi:

  mem=xxM

  Korvaa xx sillä RAM-muistin määrällä, joka sinulla on megatavuina.

 6. Kun olet päivittänyt tiedoston ja tallentanut sen, päivitä käynnistyslataimen asetukset, jotta muutos tulee voimaan. Suorita seuraava komento pääkäyttäjän oikeuksilla:

  # grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg

Tiedostossa "/etc/default/grub" yllä oleva esimerkki näyttäisi seuraavanlaiselta:

GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release.*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rhel/root vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=rhel/swap $([ -x /usr/sbin/rhcrashkernel.param ] && /usr/sbin/rhcrashkernel-param || :) vconsole.keymap=us rhgb quiet mem=1024M"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

Lue Fedora System Administrator’s Guide saadaksesi lisätietoja GRUB2-käynnistyslataimen käyttämisestä.