Documentation for a newer release is available. View Latest

Distributiebrede wijzigingen

Verbeterde verzameling van gebruiksdata via DNF

Vóór Fedora 32 schatte het Fedora Project het aantal geïnstalleerde Fedora-systemen door de unieke IP-adressen te tellen die toegang hebben tot updates van de officiële spiegels. Deze benadering is om meerdere redenen zeer onnauwkeurig, zoals te laag tellen als gevolg van NAT en teveel tellen als gevolg van korte DHCP-leases en laptops die tussen verschillende netwerkverbindingen bewegen, en deze benadering laat ook geen onderscheid toe tussen Fedora varianten. Tegelijkertijd zijn nauwkeurige gebruiksstatistieken zeer nuttig voor elk softwareproject dat zijn gemeenschap wil dienen en relevant wil blijven, en daarom heeft het Fedora Project manieren onderzocht om meer nuttige informatie te verkrijgen zonder de privacy van zijn gebruikers in gevaar te brengen.

In Fedora 32, wanneer het geïnstalleerde systeem contact maakt met een van de officiële Fedora spiegels, geeft het de volgende informatie ("user agent"):

 • Fedora versie (zoals "Fedora 32").

 • Fedora variant (zoals "Server").

 • Besturingssysteem en architectuur (zoals "Linux.x86_64").

 • Een nieuw geïntroduceerde countme variabele.

De countme variabele wordt gebruikt door het Fedora Project om de leeftijd van het systeem te bepalen. De variabele heeft vier mogelijke waarden:

 • 1 binnen de eerste week na installatie - 0-7 dagen.

 • 2 Tussen de eerste week en de eerste maand na installatie - 8-30 dagen.

 • 3 tussen de eerste maand en de eerste 6 maanden van installatie - 31-180 dagen.

 • 4 na de eerste 6 maanden na installatie - 180 dagen of meer.

Met dit systeem kan het Fedora Project de gebruiksniveaus van verschillende combinaties van architecturen en varianten meten en gegevens verzamelen over het korte en lange termijn gebruik van elke variant. Tegelijkertijd vermijdt dit systeem het verzamelen van identificerende informatie over een cliëntsysteem.

Als je dit gedrag wilt uitschakelen, wijzig je de waarde van de countme boolean in DNF configuratie. Zie de dnf.conf (5) manual pagina voor details.

Dit systeem zal niet actief zijn aan de kant van Fedora Project op het moment van Fedora 32 release omdat het server-side gedeelte niet klaar is. Klanten sturen hun user agent inclusief countme, maar deze wordt in eerste instantie niet verwerkt.

Fysieke optische media vereisen geen pre-GA-testen

Sinds Fedora 32, zal het te installeren besturingssysteem vanaf de fysieke optische media niet getest moeten worden voor de algemene beschikbaarheid. Problemen met het opstarten van fysieke media worden echter nog steeds behandeld als blocker-bugs.

De wijziging heeft invloed op de volgende images:

 • Fedora-Everything-netinst-x86\_64-<RELEASE_MILESTONE>.iso

 • Fedora-Workstation-Live-x86\_64-<RELEASE_MILESTONE>.iso

De wijziging is bedoeld om de trend aan te pakken van het steeds kleiner wordende aantal nieuwe computers en laptops met cd/dvd stations en de fouten die de installatie met deze media met zich meebrengt.

Dientengevolge zullen het Fedora QE Team en gemeenschapstesters meer capaciteit hebben om delen van Fedora te testen die veel zichtbaarder zijn, ook voor eindgebruikers.

Vanwege enkele bugs kunnen gebruikers in sommige gevallen de installatie mogelijk niet voltooien vanaf optische media.

Verpakkingswijzigingen in clang-libs pakket

Het clang-libs pakket bevat niet langer afzonderlijke componentbibliotheken zoals`libclangBasic.so`, libclangAST.so enzovoort. Pakketten die afhankelijk zijn van de clang bibliotheken zijn nu gekoppeld aan libclang-cpp.so.

Als gevolg van deze wijziging:

 • Er is een verbeterde stabiliteit in Fedora en de opstarttijd van toepassingen.

 • Eindgebruikers die toepassingen ontwikkelen met clang bibliotheken, moeten hun toepassingen bijwerken om libclang-cpp.so te gebruiken in plaats van de afzonderlijke componentbibliotheken.

 • Eindgebruikers die Fedora pakketten gebruiken die afhankelijk zijn van clang bibliotheken, ondervinden geen invloed door deze wijziging.

Ondersteuning toegevoegd voor AArch64 en ppc64le pakketten met uitgebreide beschikbaarheid van FPC-afhankelijke pakketten

Een bijgewerkte versie (3.2.0) van Free Pascal Compiler is nu beschikbaar met Fedora 32. Met de bijgewerkte Free Pascal Compiler kun je nu Arch64 en`ppc64le` pakketten bouwen. Ook ondersteunt de Free Pascal Compiler nu nieuwe architecturen. Dientengevolge zijn de programma’s die zijn gecompileerd met behulp van FPC beschikbaar om te draaien op meer architecturen die Fedora ondersteunt.

Het gebruik van sysusers.d formaat

Eerder werden gebruikers aangemaakt in de %pre sectie door het aanroepen van de commando’s getent, useradd en groupadd.

Met deze vernieuwing worden gebruikers gedefinieerd in het sysusers.d formaat. Het voegt een rpm pakket Provides generator toe voor het aanmaken van user(<name>) en group(<name>) virtuele Provides voor pakketten met sysusers.d bestanden.

Een rpm pakket Provides generator is toegevoegd voor het aanmaken van user(<name>) en group(<name>) voor pakketten met sysusers.d bestanden.

Met als voordeel:

 • Pakketten declareren systeemgebruikers met een uniforme syntaxis.

 • Scriptlets zijn meer gestandaardiseerd.

 • Beheerders kunnen de systeemgebruikerslijst gemakkelijk inspecteren en uitvinden welke pakketten gebruikers nodig hebben.

 • Beheerders kunnen definities van systeemgebruikers gemakkelijk negeren door geschikte sysusers.d-bestanden met een hogere prioriteit te leveren.

  Gebruikers worden nog steeds aangemaakt met behulp van oude useradd oproepen.

Beperkt scriptlet gebruik van kernpakketten

In Fedora 32 zijn van alle scriptlet aanroepen (% pre,% post, % preun,% postun) van kernpakketten (pakketten die worden gebruikt om de minimale containerimage te bouwen) verwijderd. Dit betekent dat het volledige installatieproces van de containerimage nu declaratief en transparant is voor verpakkingsgereedschappen zoals rpm,` ostree` of composer, de installatie sneller is, en door deze aanpak in de toekomst te behouden zullen aanvullende optimalisaties en functies mogelijk zijn.

Pakketten kunnen tijdens de installatie nog steeds wijzigingen in het systeem aanbrengen door bestanden op specifieke locaties te plaatsen die acties activeren.

Sneller herstel van situaties met weinig geheugen in Fedora Workstation

De earlyoom service is nu standaard ingeschakeld in Fedora Workstation.

De earlyoom service controleert het geheugengebruik van het systeem. Als het vrije geheugen onder een ingestelde limiet komt, beëindigt earlyoom een geschikt proces om geheugen vrij te maken. Als gevolg hiervan wordt het systeem in situaties met weinig geheugen niet langer langdurig niet reagerend.

Het volgende is de standaard earlyoom configuratie:

 • Als zowel RAM en swap minder dan 10% vrij zijn, stuurt earlyoom het SIGTERM signaal naar het proces met de hoogste oom_score.

 • Als zowel RAM als swap minder dan 5% vrij zijn, stuurt earlyoom het SIGKILL signaal naar het proces met de hoogste oom_score.

Zie voor meer informatie de earlyoom man pagina.