Welkom bij Fedora

The Fedora Project is a partnership of free software community members from around the globe. The Fedora Project builds open source software communities and produces a Linux distribution called Fedora.

The Fedora Project’s mission is to lead the advancement of free and open source software and content as a collaborative community. The three elements of this mission are clear:

  • Het Fedora Project streeft er altijd naar om te leiden, niet te volgen.

  • The Fedora Project consistently seeks to create, improve, and spread free/libre code and content.

  • Het Fedora Project slaagt door gedeelde actie van de kant van veel mensen in onze gemeenschap.

Om meer algemene informatie over Fedora te vinden, refereer je naar de volgende pagina’s, op de Fedora Project Wiki:

Hulp nodig?

Er zijn een aantal plaatsen waar je hulp kunt krijgen als je problemen tegenkomt.

Als je een probleem tegenkomt en hulp wilt, ga dan naar de https://ask.fedoraproject.org. Er zijn daar al veel antwoorden, maar als je de jouwe niet kunt vinden, kun je gewoon een nieuwe vraag stellen. Dit heeft als voordeel dat iedereen met hetzelfde probleem ook het antwoord kan vinden.

You may also find assistance on the #fedora channel on the IRC network irc.libera.chat. Keep in mind that the channel is populated by volunteers wanting to help, but folks knowledgeable about a specific topic might not always be available.

Wil je bijdragen?

Je kunt de Fedora Project gemeenschap helpen om Fedora te blijven verbeteren als je bugrapporten en uitbreidingsverzoeken indient. Refereer naar Bugs en uitbreidingsverzoeken op de Fedora Wiki voor meer informatie over bug en uitbreidingsverzoeken. Hartelijk dank voor je deelname.