Product SiteDocumentation Site

Dokumentacja Fedory

Witaj


Dokumentacja Fedory opisuje, jak instalować i używać systemu operacyjnego Fedora oraz oprogramowania udostępnianego przez Projekt Fedora.
Należy wybrać język z menu po lewej stronie, a następnie wybrać wydanie Fedory i tytuł dokumentu. Dokumentacja Fedory została przetłumaczona na około czterdzieści języków i jest dostępna w formatach wielostronicowego HTML, jednostronicowego HTML, PDF i EPUB.
Aby współtworzyć dokumentację Fedory, proszę odwiedzić Projekt dokumentacji Fedory pod adresem http://fedoraproject.org/wiki/DocsProject. Aby tłumaczyć dokumentację na swój język, proszę odwiedzić Projekt lokalizacji Fedory pod adresem http://fedoraproject.org/wiki/L10N/.

Uwaga — nie każdy dokument jest dostępny w każdym języku

Jeśli nie można znaleźć konkretnego dokumentu w menu po lewej stronie, to oznacza to, że Projekt lokalizacji Fedory nie przetłumaczył go jeszcze na dany język. Należy wybrać English (angielski) z menu języków, aby wyświetlić pełny zestaw dokumentacji Fedory.
Starsza dokumentacja Fedory
Projekt dokumentacji Fedory opiekuje się tylko dokumentacją dla Fedory 19 i 20. Przechowujemy na tej stronie także starszą dokumentację w celach historycznych i po to, aby zachować pamięć o poświęceniu czasu i wysiłków wielu, wielu twórców i tłumaczy. W 1997 roku, Richard Stallman napisał:
"Największą słabością wolnych systemów operacyjnych jest brak dobrych wolnych podręczników, które moglibyśmy dołączać do systemów."[1]
Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy ciężko pracowali, aby poprawić tę słabość w poprzednich wersjach Fedory.
Odnośniki do innych części witryny Projektu Fedory


[1] Wolne oprogramowanie i wolna dokumentacja, dostępne na stronie http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.pl.html