Product SiteDocumentation Site

5.9. Systemy plików

5.9.1. Btrfs

Btrfs jest tworzony jako system plików mogący zaadresować i zarządzać większą ilością plików, większymi plikami i większymi woluminami niż systemy plików ext2, ext3 i ext4. Btrfs został zaprojektowany, aby system plików był niewrażliwy na błędy oraz aby ułatwić wykrywanie i naprawę błędów, gdy już wystąpią. Używa sum kontrolnych, aby zapewnić poprawność danych i metadanych, a także zarządza migawkami systemu plików, które mogą być używane jako kopie zapasowe lub do naprawiania systemu plików.
Funkcja tworzenia migawek jest dostępna w Fedorze po raz pierwszy w wydaniu 13. Automatyczna migawka jest tworzona za każdym razem, kiedy menedżer pakietów yum wykonuje instalację lub aktualizację.
Ponieważ Btrfs jest ciągle eksperymentalny i w trakcie rozwoju, program instalacyjny domyślnie nie umożliwia jego użycia. Aby utworzyć partycję Btrfs na dysku, należy przekazać programowi instalacyjnemu opcję startową btrfs.
Przekazanie opcji startowej btrfs do instalacji używającej płyt CD lub DVD umożliwia programowi Anaconda uzyskiwanie dostępu i montowanie już istniejących partycji Btrfs. Ta opcja nie działa na nośnikach Live Fedory.

System plików Btrfs jest wciąż eksperymentalny

Fedora 13 zawiera Btrfs, aby umożliwić eksperymentowanie z tym systemem plików. Nie powinno się wybierać Btrfs dla partycji, które mają zawierać wartościowe dane, lub które są niezbędne do działania ważnych systemów.

5.9.2. NFS

Fedora 13 zawiera liczne ulepszenia obsługi systemu plików NFS.
5.9.2.1. Domyślne NFSv4
Zmieniono domyślną wersję protokołu NFS na wersję 4. NFSv4 sprawdza, czy serwer obsługuję wersję 4. Jeśli tak, wtedy nawiązuje połączenie. W innym przypadku łączy się używając wersji 3.
Główną zaletą jest wydajność. W wersji 4 serwer posiada stan, co oznacza, że może komunikować się z każdym klientem NFS. Oznacza to, że serwer może wywoływać tak zwane delegacje dla plików, umożliwiając klientom w wersji 4 agresywne buforowanie, co drastycznie zmniejsza użycie pasma sieci między klientem i serwerem.
5.9.2.2. Klient NFS z IPv6
Klient NFS w wersji IPv6 obsługuje montowanie serwerów NFS przez IPv6. Zaletą dla użytkowników Fedory jest to, że teraz serwery i sieciowe systemy plików mogą się ze sobą porozumiewać przez sieci IPv6.