Product SiteDocumentation Site

4.4. Umiędzynarodowienie

Ta sekcja zawiera informacje o obsłudze języków w Fedorze.

4.4.1. Czcionki

4.4.1.1. Nowa czcionka dla języka chińskiego
Domyślną czcionką dla języka chińskiego uproszczonego jest teraz WQY Zenhei.
4.4.1.2. Lohit Dewanagari
Nowa czcionka Lohit Dewanagari zastępuje poprzednie oddzielne czcionki Lohit dla języków hindi, kaszmirskiego, konkani, maithili, marathi i nepalskiego. Wszystkie różnice w glifach dla tych języków wymagane w przyszłości mogą być obsługiwane w Lohit Dewanagari za pomocą znaczników locl czcionek Open Type.
4.4.1.3. Nowe czcionki dla pisma arabskiego
Dostępne są nowe czcionki dla pisma arabskiego z projektu Paktype: paktype-ajrak, paktype-basic-naskh-farsi, paktype-basic-naskh-sindhi, paktype-basic-naskh-urdu i paktype-basic-naskh-sa.

4.4.2. iBus

Fedora 13 jest dostarczana z usługą iBus 1.3.
iBus (inteligentna magistrala wprowadzania) jest strukturą wprowadzania danych dla systemu Linux, dostarczającą przyjazny użytkownikowi interfejs użytkownika dla metod wprowadzania. Aktualizacje w programie iBus w Fedorze 13 obejmują:
4.4.2.1. Ogólne
 • iBus obsługuje teraz tryb globalnej, współdzielonej metody wprowadzania dla wszystkich aplikacji, domyślnie jednak wciąż używa oddzielnych kontekstów.
 • iBus obsługuje wyświetlanie paska języka w menu ikony stanu.
 • Nowy pakiet ibus-fbterm dostarcza obsługę iBus w konsoli bufora ramki fbterm.
 • Nowy pakiet ibus-xkbc dostarcza pewną obsługę układów klawiatur X.
4.4.2.2. Chiński
 • Mechanizm ibus-pinyin został ponownie zaimplementowany w języku C++ z ulepszoną wydajnością rozmytego pinyin.
 • Pakiet ibus-table-quick został połączony z ibus-table-cangjie oraz dodano nowe tablice dla Smart Cangjie 6, Quick (klasyczne) i Easy (Big).
 • Obsługa klawiatur Dvoraka i Hsu przez pakiet ibus-chewing została naprawiona.
4.4.2.3. Japoński
 • ibus-anthy now supports:
  • preferencje stylu symboli i tryb konwersji,
  • układy Thumb Shift NICOLA-J, NICOLA-F i NICOLA-A,
  • dostosowywanie domyślnego słownika osobistego i rozszerzone słowniki osobiste.
 • Nowy pakiet ibus-skk dodaje obsługę metody wprowadzania SKK (Simple Kana-to-Kanji).
4.4.2.4. Koreański
 • Mechanizm ibus-hangul obsługuje teraz wprowadzanie danych w stylu Romaja dla użytkowników języków zachodnich.

4.4.3. Automatyczna instalacja pakietów językowych

Wiele dużych zestawów oprogramowania, takich jak OpenOffice.org, Eclipse i KDE, przechowuje swoje tłumaczenia oddzielnie, jako pakiety językowe z powodu rozmiarów. Teraz, dzięki wtyczce pakietów językowych, kiedy program yum wykrywa, że pakiet językowy jest potrzebny dla pakietu żądanego przez użytkownika, instaluje go automatycznie. Użytkownik nie musi już oddzielnie instalować obsługę języka dla tego typu zestawów. W przyszłości będzie możliwe rozszerzenie tej obsługi na całą dystrybucję. Proszę zobaczyć http://dingyichen.livejournal.com/17133.html, aby dowiedzieć się więcej.

4.4.4. Lokalizacje glibc i porządkowanie alfabetyczne

Następujące lokalizacje biblioteki glibc (Biblioteka C projektu GNU) zostały dodane lub zaktualizowane w Fedorze 13:
 • dodano kok_IN (język konkani używany w Indiach, około 3,6 miliona użytkowników) dla pisma dewanagari,
 • dodano ps_AF (język pasztuński używany w Afganistanie, około 35,5 miliona użytkowników),
 • obsługa porządkowania alfabetycznego dla języków tamilskiego i asamskiego jest dostępna we wszystkich lokalizacjach.

4.4.5. GDM

Program GDM teraz ponownie wczytuje pliki umiędzynaradawiania podczas wylogowania użytkownika.