Product SiteDocumentation Site

2. Informacje o instalacji

Notatka

Aby dowiedzieć się jak zainstalować Fedorę, proszę skonsultować się z Szybkim podręcznikiem instalacji Fedory dostępnym na stronie http://docs.fedoraproject.org/installation-quick-start-guide/ lub Podręcznikiem instalacji Fedory dostępnym na stronie http://docs.fedoraproject.org/install-guide/. W przypadku wystąpienia problemów lub pytań związanych z instalacją, które nie zostały opisane w tych informacjach o wydaniu, proszę odwiedzić strony http://www.fedoraproject.org/wiki/FAQ i http://www.fedoraproject.org/wiki/Bugs/Common.
Anaconda is the name of the Fedora installer. This section outlines issues related to anaconda and installing Fedora 13.

2.1. boot.fedoraproject.org

Fedora 13 wprowadza nową metodę instalowania lub aktualizowania Fedory przez Internet, używając obrazów startowych dostępnych na stronie http://boot.fedoraproject.org/. Są one dostępne dla różnych nośników, w tym USB, CD i DVD oraz dyskietek. Można używać tego obrazu do uruchamiania systemu, który następnie połączy się ze zdalnym serwerem, aby uruchomić instalator. Proces jest podobny do uruchamiania przez sieć za pomocą serwera PXE (Preboot Execution Environment).
Sam proces instalacji lub aktualizacji jest taki sam, jak wykonywany z lokalnego nośnika, takiego jak płyta DVD.
W tym obrazie startowym nie ma nic specyficznego dla tej wersji Fedory, w przyszłości będzie można użyć go do instalacji lub aktualizacji do następnych wersji.