Product SiteDocumentation Site

6.2. Narzędzia

6.2.1. Boost

Fedora 12 zawiera pakiet Boost 1.39. W Fedorze 13 zaktualizowano go do wersji 1.40, która, z powodu kilku ulepszeń sposobu budowania pakietu Boost, umożliwia bliższą synchronizację z głównym projektem. Informacje o wydaniu pakietu Boost można znaleźć na stronie http://www.boost.org/users/history/version_1_40_0.

6.2.2. Statyczne próbki SystemTap

Pakiet SystemTap został rozszerzony, aby obsługiwać śledzenie w przestrzeni użytkownika, a zwłaszcza obsługiwać statyczne (zgodne z programem dtrace) znaczniki włączone w różnych programach w Fedorze. Umożliwia to użytkownikom, programistom i administratorom podgląd tego, co się dzieje w systemie lub głęboko w konkretnym programie lub podsystemie, a wszystko to na wyższym poziomie.
SystemTap jest dostarczany z samouczkiem, podręcznikiem języka, podręcznikiem zestawów kaset i katalogiem przykładów.

6.2.3. Python 3

Fedora zawiera teraz bibliotekę wykonawczą języka Python 3, możliwą do zainstalowania równolegle do istniejącej biblioteki Python 2.
Dostępne są wersje wielu bibliotek dla języka Python 3, a więcej jest w trakcie prac. Aktualny stan znajduje się na stronie http://fedoraproject.org/wiki/Features/Python3F13.

6.2.4. Łatwiejsze debugowanie w języku Python

Debuger GDB został rozszerzony, aby raportował szczegółowe informacje o wewnętrznym działaniu bibliotek wykonawczych języków Python 2 i Python 3. Wyjątki zawierające kod w języku Python domyślnie wyświetlają pomieszane informacje w językach C i Python o tym, co takie procesy wykonują, bez wymagania eksperckiej wiedzy o używaniu GDB.