Documentation for a newer release is available. View Latest

Informacje o Wydaniu

Release Notes for Fedora Linux 35

This document provides the release notes for Fedora Linux 35. It describes major changes offered as compared to Fedora Linux 34. Fedora Linux 35 was released on 2021-11-02.

Have something that should be included in the release notes? Notice something wrong? File an issue in the fedora-docs/release-notes repo.

Użyj zakładek po lewej stronie do nawigacji po Informacjach o Wydaniu, a także pozostałej dokumentacji Fedory 35.

Copyright 2021 Fedora Project Contributors.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, jako licencjodawca tego dokumentu, zrzeka się prawa do egzekwowania, i zgadza się nie domagać się wypełniania, Sekcji 4d CC-BY-SA w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman, JBoss, MetaMatrix, Fedora, logo Infinity, oraz RHCE są znakami towarowymi Red Hat, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Dla wytycznych dotyczących dozwolonego użytku znaków towarowych Fedory, proszę odwołać się do https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.

Linux ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Java ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Oracle i/lub jego podmiotów stowarzyszonych.

XFS ® jest znakiem towarowym Silicon Graphics International Corp. lub jego spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

MySQL ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym MySQL AB w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli. Logo Fedory