Fedoras mångfaldsrådgivare

Fedoras mångfaldsrådgivare fungerar som en källa av stöd och information för alla medlemmar och användare, särskilt de från underrepresenterade grupper, så att problem med inkludering och likvärdighet kan diskuteras och hanteras med planeringen av multikultur och bekvämlighet. Fedoras mångfaldsrådgivare kommer leda initiativ för att bedöma och främja jämlikhet och inkludering inom Fedoras gemenskap av bidragare och användare, och kommer utveckla en projektstrategi i mångfaldsärenden. Mångfaldsrådgivaren kommer även vara kontaktpunkten för Fedoras deltagande i tredje parts uppsökande program och evenemang.

Nuvarande mångfaldsrådgivare

Bild av Justin W. Flory (han/hane)

Justin W. Flory (han/honom) gick först med i Fedoraprojektet i augusti 2015. Han var en av grundarna av CommOps-gruppen, Mångfaldsgruppen och Mindshare-kommittén. Du kan läsa mer om hans Fedoraaktiviteter på hans webbsajt.

Justin brinner allra mest för Fedoragemenskapen. Uhder hela hans tid i Fedoragemenskapen har Justin allra mest uppskattat att en av de mest unika aspekterna av Fedora är dess mångfald. Han inspirerades att bidra till Mångfaldsgruppen efter att ha noterat frånvaron av personer som liknar honom i månfaldsdiskussioner inom världen av öppen källkod. Han är ivrig att ha möjligheten att bidra till Fedora i denna egenskap och hoppas att använda sitt privilegium att vara en förespråkare för Fedoragemenskapens behov och angelägenheter.

Läs mer om Fedoras Mångfaldsgrupp på deras dokumentationssajt.

Ansvar

  • Implementera mångfaldsarbete som kommer ha en stor påverkan på Fedoragemenskapen

  • Förespråka inkludering i Fedoragemenskapen

  • Agera som en källa av stöd och en medlare om det skulle uppstå några bekymmer eller incidenter

  • Öka synligheten av minoriteters bidragsgivare och användare via tal, artiklar och utmärkelser

  • Göra uttryckliga inbjudningar och tillhandahålla finansiellt stöd för att delta i konferenser och ge presentationer

  • Hjälpa till att utveckla färdigheter genom att erbjuda målingriktade studiegrupper och praktiktjänster

  • Skapa en välkomnande miljö genom att anta och upprätthålla beteendekoder

  • Främja kommunikation, nätverkande och stödforum med e-postlistor och personliga evenemang

Kontakt

Ta kontakt med Fedoras mångfaldsrådgivare på följande platser:

Val

Mångfaldsrådgivaren väljs av diversity-inclusion:ROOT:team.adoc och godkänns av Fedorarådet.

Fedoras mångfaldsrådgivares historia

Utgåvor Mångfaldsrådgivare

33, …​

Justin W. Flory

29, 30, 31, 32

Jona Azizaj

27, 28

Amita Sharma

23, 24, 26, 26

Maria "tatica" Leandro