Fedoragemenskapens koordinator för aktiviteter och påverkan

Fedoragemenskapens koordinator för aktiviteter och påverkan (eller FCAIC, ) är ett heltidsjobb med anställning på Red Hat för att leda initiativ för att öka Fedoras användar- och utvecklargemenskaper, och för att göra interationer med Red Hat/Fedora ännu mer transparenta och positiva. Fedoragemenskapens budget komer till ås via Red Hats programkontor för öppen källkod (OSPO). Denna position möjliggör beslutstagande om hur man bäst fokuserar det på att möta vår gemenskaps mål och syften. FCAIC:n stödjer projektets ledare med allt som handlar om ”gemenskap” och arbetar direkt med Fedoras ledarskap för att hjälpa till att få mer värme och ljus till projektet.

FCAIC:n utses till platsen för gemenskapens position för aktiviteter och påverkan i Fedoras råd, Fedoras toppnivåorgan för ledarskap och styrning av gemenskapen. Rådet är ansvarigt för förvaltning av Fedoraprojektet som en helhet, och stödjer en hälsosam tillväkst av Fedoragemenskapen.

Nuvarande F-🎂[1]

Marie Nordin blev medlem av FCAIC i november 2019.

Roller och ansvarsområden

Rådet

 • Att arbeta med andra rådsmedlemmar för att identifiera de korta, medellånga och långa målen för Fedoragemenskapen och att organisera och möjliggöra att projektet på bästa sätta uppnår dem

 • Primär rådsmedlem med ansvar för utvecklingen av den årliga budgeten för Fedoragemenskapen

 • Delta i beslutsfattandet om varumärken, projektstruktur, tvister eller klagomål i gemenskapen och andra sådana ärenden

Speciella initiativ

 • Designa och driva speciella initiativ för att utöka användar- och bidragarbaserna

Mått

 • Implementera mått på engagemang, deltagande och tillfredsställelsen i gemenskapen; skapa och verkställa projekt för att förbättra dessa mått; regelbundet rapportera om framsteg och justera angreppssättet vid behov

Möjligheter

 • Identifiera möjligheter att engagera nya bidragsgivare och medlemmar i gemenskapen; justera projektet för att stödja dessa möjligheter

Upprätthålla förbindelsen mellan Red Hat och FOSS-gemenskapen

 • Kommunicera gemenskapens behov till Red Hat och delta i regelbundna möten med interna intressenter inom Red Hat; anpassa Red Hats deltagande i Fedora utöver plattformsteknik

 • Representera Red Hats intresse i Fedoragemenskapens framgång

 • Förbättra inskolningsmaterial och presentationer av Fedora för nya anställda på Red Hat; utveckla standardiserat material om Fedora som kan användas globalt av Red Hat.

Budget

FCAIC kommer arbeta tillsammans med Fedorarådet och OSAS för att bestämma den årliga budgeten för Fedora

 • Säkerställa att budgeten publiceras och följs upp transparent, med en publik sida som indikerar hur varje års budget öronmärks och dess aktuella läge.

Fedoras planering och deltagande i evenemang

Delta i planeringen och organisationen av Fedoras huvudevenemang varje år, inklusive:

 • Flock

 • FUDCon:er

 • Fedoras aktivitetsdagar (FAD:er)

FCAIC:n representerar även Fedora vid andra viktigare industrikonferenser och hackathons såsom:

 • AllThingsOpen

 • DevConf

 • FOSDEM

 • PyCon (och sprintar)

 • LibrePlanet

 • Red Hat Summit

Budskap

FCAIC tillhandahåller och möjliggör regelbundna bidrag till Fedora Magazin, Fedoragemenskapens blogg och andra masskommunikationskanaler för att tala om gemenskapens mål/framsteg och skryta om gemenskapen i allmänhet.

Tidigare koordinatörer för Fedoragemenskapens aktiviteter och påverkan

Brian Exelbierd

oktober 2016 – november 2019

Remy DeCausemaker

februari 2015 – juni 2016


1. Vad är historien med kakan? Förkortningen FCAIC låter som ”F-Cake” på amerikansk engelska. Om denna position skall ha en titel som är en mumfull (mouthful) lång så kan den åtminstone vara en smaskig kaka!