Internationella begränsningar

Genom att bidra till och/eller hämta Fedorainnehåll bekräftar du att du förstår alla de följande: Fedoras programvara och tekniska information kan vara föremål för U.S.A.:s Export Administration Regulations ("EAR") och andra lagar i U.S.A. och andra länder och får inte exporteras, återexporteras eller överföras (a) till ett förbudet mottagarland enligt EAR och U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Controls (för närvarande Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, och Krimregionen i Ukraina, något som kan ändras när det tillkännages av Amerikas Förenta Staters regering); (b) till någon förbjuden destination eller till någon slutanvändare som har förbjudits att delta i exporttransaktioner från U.S.A av någon federal myndighet i U.S.A.:s regering; eller (c) för användning i samband med designen, utvecklingen eller produktionen av nukleära, kemiska eller biologiska vapen, eller raketsystem, rymdavfyrningsfarkoster, eller sondraketer, eller obemannade luftfarkostsystem. Du får inte bidra till Fedora eller hämta Fedoras programvara eller tekniska information om du befinner dig i en av dessa länder eller på annat sätt är föremål för dessa restriktioner. Du får inte tillhandahålla Fedoras programvara eller tekniska information till individer eller enheter som befinner sig i ett av dessa länder eller på annat sätt är föremål för dessa restriktioner. Du är även ansvarig för att följa krav i främmande lands lag som är tillämpliga på importen, exporten och användningen av Fedoras programvara och tekniska information.

Fedoras programvara i källkodsform och binärkodsform är publikt tillgänglig och är inte föremål för EAR i enlighet med §742.15(b).

Observera

Exportregler är mycket hårda och mycket komplicerade.

Sponsorer (eller någon annan medarbetare) i Fedora skall inte göra några försök att avgöra en medarbetares nationalitet, ursprungsland eller bostadsort. Om en potentiell medarbetare självständigt (och uttryckligen) berättar sin nationalitet, ursprungsland eller bostadsort, och den nationaliteten, ursprungslandet eller bostadsorten är i ett av länderna med exportbegränsningar (uppräknade ovan) är de skyldiga att uppmärksamma Fedora Legal på den informationen.