Policyändringspolicy

Föreslagna ändringar av Fedorarådets policyer måste tillkännages allmänt i sändlistan council-discuss och i ett inlägg på Fedoragemenskapens blog för att få synpunkter från gemenskapen. Efter minst två kalenderveckor kan rådet rösta om den föreslagna ändringen enligt röstningsmodellen ”full enighet”. Efter godkännande avspeglas ändringen på rådets policysida.