Styrelse för infrastrukturprioriteter

Fedorarådet sköter en Taiga-panel för att följa infrastrukturprojekt. Detta är avsett att ge en enkel och publik spårningsmöjlighet för högnivåkoncept i infrastrukturprojekt som skickas till teknikgruppen för gemenskapsplattformen (CPE).

Åtkomst

Alla nuvarande medlemmar av Fedorarådet har rättigheter att skapa och ändra användarberättelser i panelen. Gemenskapsmedlemmar som har förslag kan begära åtkomst eller be en rådsmedelm att hantera förslaget.

Arbetsflöde

Idéer till infrastrukturprojekt att skicka till CPE skall skapas som en användarberättelse i kolumnen Ideas. Det är inte nödvändigt just nu att ha begreppet fullt utvecklat. Dock bör du lämna tillräcklig nivå på beskrivningen i användarberättelsen för att förklara vad som kommer begäras och varför. Länkar till befintligt underlag (ärendehanterare, Bugzilla, dokumentation, etc.) är bra; det är inte nödvändigt att kopiera all bakomliggande information.

Du är inte tvungen att ta ägarskap över projekt du föreslår. Dock bör du inte anta att andra kommer ta hand om ett projekt som inte har en ägare.

När någon är villig att ta hand om ägandet av att utveckla idén till ett mer utvecklat begrepp, skall användarberättelsen flyttas till kolumnen Writing. I detta läge skall den rådsmedlem som får denna uppgift sätta sig själv som den tilldelade. Skriv ett kravdokument (även kallat "episk sammanfattning") i enlighet med CPE-gruppens krav. När kravdokumentet är redo för diskussion och granskning, lägg då till en länk till användarberättelsens fält Requirements doc.

Före CPEs kvartalsvisa planeringsmöten kommer rådet diskutera de projekt som är redo och avgöra vilka som skall skickas till CPE. Projekt som skickas till CPE kommer flyttas till kolumnen Submitted to CPE.

Om ett projekt väljs ut av CPE kommer det att flyttas till kolumnen In Progress. När de finns tillgängliga skall länkar till CPEs Jira- eller Taiga-instanser läggas till till motsvarande fält i användarberättelsen. När ett projekt är avslutat kommer det att flyttas till kolumnen Done.

Projekt som inte har valts eller har stannat upp kommer finnas kvar till nästa kvartal. För projekt som avvisas eller överges skall användarberättelsen raderas.