Välkommen till rådet

Välkommen till Fedorarådet! Du har just gått med (eller kanske du funderar på att gå med) och nu vill du lära dig hur du hittar. Om du har några frågor, tveka då inte att be om hjälp. Be om en mentor om du tror att det skulle hjälpa dig.

Allmänna förväntningar

Var modig. Du är i rådet för att du representerar Fedoragemenskapen. Vi förväntar oss att du skall dela med dig av idéer och åsikter. Om du är representant för en annan grupp (d.v.s. representanter för Mångfald & inkludering, FESCo och Mindshare-kommittén), förväntas du tala på uppdrag av gruppen du representerar. Låt resten av rådet veta när du behöver hjälp. Dela med dig av vad som går bra. Kommunicera tillbaka rådshändelser till gruppen du representerar.

Agera. Rådet är ett aktivt ledarskapsorgan, vilket betyder att rådsmedlemmar skall känna sig bemyndigade att göra saker, inte bara diskutera saker. Du behöver inte vänta på att bli tilldelad en uppgift. Om det är något som behöver göras, är det fritt fram att göra det!

Be om hjälp. Varje medlem av Fedorarådet var nybörjare någon gång. Känn inte att det är dumt om du behöver be om hjälp eller om någonting är oklart. Tänk på det som att hitta ett fel i dokumentationen!

Åtkomst

När du valdes eller utsågs till Fedorarådet öppnade FPgM (eller någon annan ) ett ärende i vår ärendehanterare. Detta ger en checklista över alla platser du behöver få tillgång till. Oroa dig inte! Det är inte mycket du behöver göra där. Om det är något rådsrelaterat som du inte har tillgång till, öppna ett ärende eller fråga i chat.

Kommunikation

Vi har asynkrona konversationer i ämnet Council Discussions i Discussion. Det är ett publikt forum så vi förväntar oss — och välkomnar — synpunkter från gemenskapsmedlemmar som inte är med i rådet. Vid de sällsynta tillfällen när vi behöver diskutera konfidentiella ämnen har vi en privat sändlista.

For synchronous communication, we use the #council channel on chat.fedoraproject.org (bridged to the #fedora-council IRC channel on Libera.Chat).

Möten

Rådet håller arbetsmöten varannan vecka. Dessa är ett tillfälle att stämma av hur det går med uppgifterna och ha diskussioner om öppna ärenden. Närvaro är inte obligatorisk, men vi uppmuntrar dig att närvara och delta så ofta som du kan. Arbetsmöten är öppna för den större gemenskapen. Om mötestiden inte fungerar för dig, föreslå en ny tid och be om en omröstning.

En gång i månaden håller vi videomöten. Dessa är en möjlighet att låta gemenskapen visa upp sitt arbete och be rådet och gemenskapen i stort om hjälp. Videomöten är öppna för gemenskapen i stort.

Då och då håller rådet möten ansikte mot ansikte. Dessa är privata och personligen när det är möjligt. Närvaro vid dessa möten uppmuntras starkt. Rådet kommer att betala resekostnader vid behov.

Ärenden

Förväntningar: Ärenden är avsedda för diskussion och omröstning kring ett specifikt förslag. Om du har en idé som behöver en bredare diskussion eller brainstormning, starta en tråd i Discussion.

Rutiner för etiketter, prioriteringar och röstning om ärende finns i ärendeködokumentation.