Förtydligande anmärkningar och uttalanden

Förtydligande

Uppförandekoden och dess tillhörande dokument är ”levande dokument”. De kommer ändras med tiden allteftersom Fedoragemenskapen ändras. Detta kompletterande dokument finns för att ge ytterligare bakgrund och klarläggande av uppförandekoden. Alla ändringar av uppförandekoden och dess tillhörande dokument kommer följas av detaljer om ändringsinformation och datum för ändringstidpunkter i en dokument om ändringshistorik som sköts av FCAIC.

Medvetenhet

En uppförandekod fungerar bara om folk känner till den och vet hur man rapporterar en incident vid behov. Denna uppförandekod och dess tillhörande dokument kommer att länkas i foten på alla väsentliga Fedorawebbsidor och där det är möjligt i annan projektkommunikation.

Alla evenemang kommer att visa upp vår uppförandekod på ett framträdande sätt och publicera eventuella ytterligare evenemangspecifika noteringar, såsom kontaktpunkter. Om det i ett evenemang är möjligt att göra personliga rapporter (se dokumenten om rapporteringsdetaljer och svarsprocessen för mer information) måste sättet att göra detta visas framträdande.

Evenemang med personligt deltagande organiserade av Fedora måste göra fysiska exemplar av uppförandekoden tillgängliga för deltagare eller göra skyltar om den. Evenemang över nätet måste ha en länk till uppförandekoden visad på ett framträdande sätt på evenemangets hemsida. Om plattformen så tillåter skall evenemang över nätet be deltagare att lova att följa uppförandekoden som en del av registreringen för evenemanget.

Vem är kommittén för uppförandekoden

Återstår att utarbeta. För närvarande består kommittén för uppförandekoden av FPL och FCAIC, men detta är inte uthålligt. Vi behöver en större organisation, vilken kommer innehålla medlemmar av Fedoragemenskapen valda av Fedorarådet.

Varför togs ordet ”contributor” ifrån Contributor Covenant bort när det anpassades för Fedora?

Vi behöver en uppförandekod som riktar sig till alla som interagerar med vår gemenskap. Många av oss tolkar kanske ordet ”contributor” som att innefatta alla från en deltagare på en sändlista, forumspublicerare, dokumenterare, designer, utvecklare etc., men alla tolkar det inte på detta sätt. Dessutom besöks många av våra evenemang av många av våra användare. Att tala om gemenskapen är en klarare definition av de individer som täcks i denna kod.