Få hjälp

Det finns flera platser att hitta hjälp på:

Snabbdokumentation

Först, Fedoras snabbdokumentation är en samling av korta dokumentationssidor i HOWTO- och FAQ-stil för Fedoraanvändare.

Fedora dokumentation

Sedan så finns även https://docs.fedoraproject.org/en-US/docs/ [officiell dokumentation]. Många svar kan hittas här. Om du inte hittar vad du behöver i denna dokumentation eller du behöver mer detaljer, så kan du ställa en fråga via forumet nedan.

Fedora diskussion

Fedora har en stark gemenskap som är redo att hjälpa till. Eftersom användare och bidragsgivare bor runt om hela jorden, så är ett nyckelelement till projektet kommunikation. Se Projekt kommunikations sidan för mer detaljer.

Fråga Fedora är våran huvud kunskapsbas och supportforum som är värd för Fedora projektet inom Fedora diskussion (nedan). Besök Fråga Fedora för råd då du behöver stöd och felsökning.

Inom Fedora diskussion så hittar du hittar alla de senaste nyheterna och tillkännagivanden. Det är också platsen att prata om öppen källkods projekt, arbetsflöden och Fedora-specifika erbjudanden som utgåvorna: Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora CoreOS, Fedora Silverblue och mer…​.

Fedora Chatt

Fedoras officiella chattplattform (drivs av Matrix) är platsen att gå för mer synkron kommunikation i realtid. Fedora chatt på Matrix är den föredragna plattformen för framtidens Fedora chatt, men många av Fedora Linux kanaler på IRC på Libera chat är fortfarande bryggade till Fedora chatt på Matrix för att möjliggöra fortsatt användning av IRC under övergången.

Om du är intresserad om varför Fedoras primära kommunikationskanaler flyttar till Matrix, kolla på https://www.youtube.com/watch?v=Z2A8BdU1gKg [denna presentation] på Fedoras Youtube kanal av Fedoras projektledare Matthew Miller.

Bugzilla

Om du tror att du har hittat en bugg så kan du rapportera den via Bugzilla "Använda Bugzilla"-sidan ger dig all vägledning du behöver för att göra detta. Du kan också fråga på Fråga Fedora (som ovan) för att få råd om att lämna in en bra buggrapport.