Vad är gemenskapsinitativ?

Fedora Gemenskapsinitiativs (tidigare "Mål") innehåller projekt som inte prydligt faller in i den tvååriga Fedora Linux-utgivningscykeln. Vanligtvis tar de längre tid att slutföra; 12-18 eller till och med upp till 24 månader, och är inte begränsade till ingenjörsprojekt. Projektet har nödvändigtvis tillsyn över mer än bara Fedoras konstruktion. Andra viktiga frågor är aspekter som administration; dokumentation; uppsökande verksamhet; motivering; kommunikation; budgetar och bästa praxis. Inom projektet är dessa grupperade under rubriken Mindshare Rådet strävar efter att uppnå en balans mellan tekniska projekt och de som är anpassade till Mindshare.

Den primära rollen för Fedorarådet är att identifiera de kortsiktiga, medellånga och långsiktiga målen för Fedoragemenskapen och att organisera och möjliggöra för projektet att på bästa sätt åstadkomma dem. Vem som helst kan föreslå ett gemenskapsinitiativ till rådet. För att bli accepterat bör det överensstämma med Fedoras uppdragsbeskrivning och långsiktiga mål.

Varje gemenskaps initiativ har utsedda gemenskapsinitiativ ledare. Denna ledning ligger i rådet under initiativets varaktighet och ansvarar för att samordna ansträngningarna för att nå samhällsinitiativets mål, samt utvärdera och rapportera om framsteg. Initiativledningen arbetar regelbundet med alla relevanta grupper i Fedora för att säkerställa att framsteg görs.

Föreslå ett gemenskapsinitiativ

För att föreslå ett gemenskapsinitativ till rådet, den som vill leda inatativ ska först diskutera på #council taggen på Fedora Diskussion. Därefter, om väl mottagen, skapa ett ärende. Naturligtvis måste människor vara redo att göra det faktiska arbetet som krävs ett samhällsinitiativ utan passionerade lirare kommer inte att komma långt.

För att lyckas kräver gemenskapsinitiativ idealiskt ett ledarskapsteam med uppdelning av ansvar. Till exempel separata roller för projektledarskap, teknik, marknadsföring och dokumentation, beroende på initiativets storlek och omfattning. Rådet kan hjälpa en förespråkare att hitta rätt personer att arbeta med projektet vid behov.

Gemenskapsinitiativ kommer att tilldelas en verkställande sponsor från de befintliga rådets medlemmar, för att hjälpa till med att höja och upprätthålla synligheten för initiativet i gemenskapen.

Hur är gemenskapsinitiativ slutförda?

I slutet av den förväntade varaktigheten för initiativet (som anges i förslaget / acceptansstadiet) kommer rådet att utvärdera initiativets framsteg. Om alla målen, eller alla de mest betydelsefulla av dem har uppnått, kommer initiativet att avslutas. Om syftena är nära slutförda och ytterligare arbete krävs kommer arbetet väsentligt att öka påverkan det kan vara tillåtet att fortsätta under en ytterligare överenskommen period, varefter den kommer att avslutas. Initiativ får inte löpa på obestämd tid.

Nuvarande 12-18 månaders gemenskapsinitiativ

Denna sektion dokumenterar de nuvarande initiativen som vi, rådet, har accepterat för genomförande i linje med de ** medellångsiktiga målen för projektet, (som förklaras i rådets kontrakt).

Historik

Historiskt sett var gemenskapsinitiativ kända som mål. Denna övergång gjordes i februari 2023 efter diskussion ansikte framför ansikte i verkliga livet av Fedora rådet på vår 2023 Styrelse Hackfest i Frankfurt, Tyskland. Vi enades om att omvandla "mål" till "gemenskapsinitiativ", som rådet tyckte var lättare att förstå och kommunicera rollerna för dessa ansträngningar i Fedora. Det finns ingen funktionell förändring av målen; Det är bara en semantisk förändring.