Nuvarande 12-18-månaders gemenskapsmål

Översikt

Den primära rollen för Fedorarådet är att identifiera de kortsiktiga, medellånga och långsiktiga målen för Fedoragemenskapen och att organisera och möjliggöra för projektet att på bästa sätt åstadkomma dem. Detta avsnitt dokumenterar de medellånga målen vi har markerat (så som det uttrycks i rådets stadga). Varje mål har en utsedd målledare som är ansvarig för koordineringsarbetet för att uppnå målet, för att utvärdera och rapportera om utvecklingen och för att arbeta regelbundet med alla relevanta grupper i Fedora för att säkerställa att framsteg görs.

Föreslå ett mål

Alla gemenskapsmedlemmar kan föreslå ett mål för rådet (diskutera på sändlistan och om det mottas väl, skapa ett ärende). Naturligtvis behöver folk vara med på att göra det faktiska arbetet som krävs — ett mål utan några hängivna implementerare kommer inte komma särskilt långt.

Nuvarande mål

Förnyelse av gemenskapens uppsökande verksamhet

Sammanfattning

Detta mål kommer att vara ett initiativ att förnya flera av gemenskapens grupper för uppsökande verksamhet inom Fedora som kämpar för att fungera, eller behöver mer stöd för att verkligen bli en framgång. Målet kommer föra samman ambassadörer, ambassadör emeritus, gå med i SIG och förespråkare under ett gemensamt CommOps-paraply i en tydlig och sammanhängande struktur.

Syftesledare

Mariana Balla och Sumantro Mukherjee

Tidsplan

8-12 månader

Måldetaljer

Se wiki-sidan.

Webbplatser och appar förnyelse

Sammanfattning

Att starta om webbsajtgruppen att inkludera webbappar inom arbetsområdet och sätta upp gruppen så att de kan öka kapaciteten i framtiden för att bygga nya spännande program för att möta gemenskapens behov.

Syftesledare

Ramya Parimi och Akashdeep Dhar

Tidsplan

8–12 månader

Måldetaljer

Se wiki-sidan.

Historia och framtid