Topluluk Yayın Platformları

Lisans: CC BY 4.0

Bu politika sayfası, Topluluk Yayın Platformlarının nasıl tanımlandığını, gözden geçirildiğini ve denetlendiğini açıklar. Fedora Ticari Markasını içeren durumlarda denetlemenin nasıl ele alınacağına dair genel bir çerçeve sağlar.

Topluluk Yayın Platformları (veya Platformlar) nedir?

Platform olarak kısaltılan Topluluk Yayın Platformları, Fedora Ticari Markası ile Yaratıcı Çalışmalar yayınlayan içerik odaklı web siteleridir. Platformlar özellikle Fedora Projesi ve topluluğu ile ilişkili veya bunların ilgi alanına giren fikirlerin ve düşüncelerin ifade edildiği yerlerdir.

Örnekler

Yaratıcı Çalışmalar aşağıdaki örnekleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Blog gönderileri

  • Resimler veya fotoğraflar

  • Herkese açık sosyal medya gönderileri

  • Bağlama bağlı olarak diğer yazılı iletişimler

Fedora Konseyi, Fedora Projesi ve Fedora Topluluğunun benzersiz bağlamına dayalı olarak Yaratıcı Çalışmalar tanımını değiştirme veya genişletme yetkisini saklı tutar.

Topluluk Yayın Platformları aşağıdaki örnekleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Platformlar için hangi içerik uygundur?

Topluluk Yayın Platformları, Fedora Topluluğu ve Fedora Liderliği tarafından denetlenen ancak etkin olarak düzenlenmeyen Yaratıcı Çalışmaları yayınlar. Platformlar, Fedora Projesi veya sponsorları tarafından barındırılan ve yönetilen altyapı veya web hizmetlerinde sağlanabilir. Topluluk Yayın Platformları, merkezi olmayan topluluk çalışmasına ve merkezi olarak denetlenmesi zor katkılara dayandıkları için etkin olarak düzenlenmemektedir.

Platformlardaki Yaratıcı Çalışmalar, Fedora Davranış Kurallarına uymak zorundadır. Bu Yaratıcı Çalışmalar, Fedora Projesi veya Red Hat tarafından resmi olarak onaylanmamıştır, ancak mevcut ticari marka kurallarına uymalıdır. Fedora Ticari Markası kullanılırsa, bu politikaya uygun olmalıdır.

Yaratıcı Çalışma nasıl bildirilir

Resmi olmayan bir şekilde yönetilen bir Platforma (örn. Reddit, Telegram, Discord, vb.) katılırsanız, Yaratıcı Çalışmayı bildirmek için önce Platform moderatörleriyle birlikte çalışın. Verilen örnekler için bu bir Sub-Reddit moderatörü, bir Telegram grup yöneticisi veya bir Discord sunucu yöneticisi olabilir.

Platform moderatörleri ile çalışmayı başaramazsanız VEYA bir Platform moderatörü sizi bunu yapmaya teşvik ederse, Fedora Davranış Kurallarındaki bildirim yönergelerini izleyin. Belirli sonuçlar, Fedora Davranış Kuralları kapsamına girecektir.