Bir Fedora çıktısını Sürüm olarak belirleme süreci

Fedora Sürümleri belirli, hedeflenen bir kullanım durumuna hitap eden, bir araya getirilmiş paketler, yönergeler ve yapılandırmalar ve bu parçalardan oluşturulan yapılardır. Sürümler, çoğu Fedora kullanıcısının kullanmaya teşvik edildiği ve indirme sitesi aracılığıyla yönlendirildiği birincil Fedora çıktılarıdır.

Bu belge, var olan bir Fedora çıktısının Sürüm olarak belirlenmesi sürecini açıklar.

Ön koşullar

 • Sürüm adayı, düzenli olarak herkese açık toplantılar düzenleyen bir ekip tarafından desteklenmelidir

 • Sürüm adayı, Fedora Konseyinden ticari marka onayı almalıdır. Buna bir ad değişikliği veya yeni bir ad (örneğin “Fedora Bilverslue”) dahilse, yasal inceleme için zaman planlayın.

 • Sürüm adayı bir ürün gereksinimleri belgesine (PRD) sahip olmalıdır (örnek). PRD, Fedora’daki diğer ekipler tarafından kullanılır (örneğin: KG ekibi bunu yayın ölçütleri ve test senaryoları geliştirmek için, pazarlama ekibi teminat ve konumlandırma geliştirmek için kullanır). PRD şunları içermelidir:

  • Ana kullanım durumları ve kişilikleri dahil olmak üzere pazar hedefi

  • Çekirdek hizmetler ve özellikler

  • Çekirdek uygulamalar

  • Kurulum, güncellemeler vb. için benzersiz politikalar

  • Donanım desteği kapsamı (açıkça desteklenmeyen her şey dahil)

  • Üretilen çıktılar ve bunların yayınlanmaya engel olarak kabul edilip edilmeyeceği

 • Sürüm adayı, PRD’de açıklanan belirli özellikler hakkında ek ayrıntılar sağlayan bir teknik tanımlamaya (örnek) sahip olabilir.

Bürokratik görevleri yerine getirmek için ekipten birinin atanması faydalı olacaktır

Süreç

Tüm ön koşullar karşılandığında, ekip bunu Sistem Çapında Değişiklik olarak sunar. Bu, Yayın Mühendisliği, FESCo ve genel olarak topluluğun girdi sağlama fırsatına sahip olmasını sağlar. Aynı zamanda, uygun destekleyici parçalar Beta veya GA donmalarına kadar yerinde olmazsa sürüm olarak belirlemenin bir sonraki yayına ertelenebileceğini de ifade eder.

Değişiklik teklifini sunmadan önce aşağıdaki görevler tamamlanmalıdır:

 • KG ile test senaryolarını ve yayın ölçütlerini incele. KG ekibi, PRD’ye göre test senaryoları ve yayın ölçütleri hazırlayacaktır. Ancak, Sürüm ekibi bunların geçerli olduğunu doğrulamalıdır. Sürüm ekibi, KG ekibiyle irtibat kuracak bir kişi atamayı seçebilir.

 • Yayın Mühendisliği ile çalış. Sürüm ekibi yeni sürümü, yayın sürecini, yansı eşzamanlama konumlarını, koji, bodhi veya otomatik imzalama için gerekli olan değişiklikleri nasıl planladıkları konusunda Yayın Mühendisliği ile birlikte çalışmalıdır.

Değişiklik teklifi onaylandıktan sonra aşağıdaki ek görevler, değişiklik için olası son tarih olarak kabul edilmesi gereken Beta dondurmadan önce tamamlanmalıdır. Bu görevlerin olabildiğince erken başlatılması gerektiğini unutmayın.

 • Tasarım çıktıları iste. Web sitesi, çıkartmalar vb. için özel grafikler gerekliyse, Sürüm ekibi en kısa sürede Tasarım ekibiyle iletişime geçmelidir.

 • Güncel web sitesi içeriği sağla. Sürüm ekibi, getfedora.org sitesinin yayın gününde güncel olmasını sağlamak için metin, grafik ve ekran görüntülerini Web Siteleri ekibine mümkün olan en kısa zamanda göndermelidir.

 • Belgelendirme ve Çeviri ekiplerini bilgilendir. Sürüm ekibi, Belgelendirme ekibine gerekli tüm güncellemeleri veya yeni belgeleri bildirmelidir. Sürüm ekibi ayrıca, yayından önce çevirmeye hazırlanabilmeleri için Çeviri ekibini gelecek olan web sitesi ve belgelendirme güncellemeleri konusunda bilgilendirmelidir.

 • Pazarlama tanıtımları sağla. Sürüm ekibi, Pazarlama ve Dergi ekiplerine temel tanıtım metni göndermelidir. Bu, yayın duyurusu ve benzerlerinin yeni Sürüm hakkında anlamlı bilgiler içermesini sağlayacaktır. Sürüm ekibi, Sürümü desteklemek için bir veya birkaç tam Fedora Dergisi makalesi yazmayı düşünebilir.

Geçmiş

Bu politika 296 numaralı Konsey biletinde onaylandı.