Altyapı Öncelikleri Kurulu

Fedora Konseyi, altyapı projelerini izlemek için bir Taiga panosu kullanmaktadır. Bu, Topluluk Platform Mühendisliği (Community Platform Engineering - CPE) ekibine gönderilen üst düzey altyapı projeleri kavramlarının basit ve genel bir izleyicisini sağlamayı amaçlamaktadır.

Erişim

Mevcut tüm Fedora Konseyi üyeleri, kullanıcı hikayeleri oluşturma ve değiştirme konusunda panoda yetkilere sahiptir. Önerileri olan topluluk üyeleri erişim talep edebilir veya bir Konsey üyesinden öneriyi yürütmesini isteyebilirler.

İş akışı

CPE’ye gönderilecek altyapı projeleri için fikirler, Fikirler sütununda bir kullanıcı hikayesi olarak oluşturulmalıdır. Bu noktada kavramın tam anlamıyla geliştirilmesine gerek yoktur. Bununla birlikte, kullanıcı hikayesinde neyin talep edileceğini ve nedenini açıklamak için yeterli düzeyde bir açıklama bırakmalısınız. Mevcut içeriğe bağlantılar (sorun izleyiciler, Bugzilla, belgelendirme, vb.) verilebilir; tüm destekleyici içeriği kopyalamak gerekli değildir.

Önerdiğiniz projelerin sahipliğini üstlenmek zorunda değilsiniz. Ancak, başkalarının sahipsiz projeleri üstleneceğini de varsaymamalısınız.

Birisi fikri daha gelişmiş bir kavrama geliştirme sorumluluğunu üstlenmeye istekli olduğunda, kullanıcı hikayesi Yazılıyor sütununa taşınmalıdır. Bu aşamada, bununla görevlendirilen Konsey üyesi, kendisini vekil olarak belirlemelidir. CPE ekibinin gereksinimlerine göre bir gereksinimler belgesi ("epik özet" olarak da adlandırılır) yazın. Gereksinimler belgesi tartışma ve inceleme için hazır olduğunda, kullanıcı öyküsünün Gereksinimler belgesi alanına bir bağlantı ekleyin.

CPE’nin üç aylık planlama toplantısından önce, Konsey hazır projeleri tartışacak ve hangilerinin CPE’ye gönderileceğini belirleyecektir. CPE’ye gönderilen projeler CPE’ye Gönderildi sütununa taşınacaktır.

Bir proje CPE tarafından seçilirse, Devam Ediyor sütununa taşınacaktır. Mümkün olduğunda, CPE’nin Jira veya Taiga örneklerine bağlantılar, kullanıcı hikayesindeki ilgili alana eklenmelidir. Bir proje tamamlandığında, Bitti sütununa taşınacaktır.

Seçilmeyen veya durmuş projeler sonraki çeyreğe kadar kalacaktır. Reddedilen veya terk edilen projelerin kullanıcı hikayesi silinmelidir.